Získání profilu podpory

Platí pro: Partnerské centrum | Partnerské centrum pro Microsoft Cloud Germany | Partnerské centrum pro Microsoft Cloud for US Government

Získá objekt představující profil podpory uživatele.

Požadavky

C#

Pokud chcete získat profil podpory, použijte kolekci IAggregatePartner.Profiles. Zavolejte vlastnost SupportProfile následovanou metodami Get() nebo GetAsync().

// IAggregatePartner partnerOperations;

SupportProfile supportProfile = partnerOperations.Profiles.SupportProfile.Get();

Ukázka: Konzolová testovací aplikace. Project: PartnerCenterSDK.FeaturesSamples – třída: GetSupportProfile.cs

Požadavek REST

Syntaxe požadavku

Metoda Identifikátor URI žádosti
Dostat {baseURL}/v1/profiles/support HTTP/1.1

Hlavičky požadavku

Další informace najdete v Partnerské centrum REST.

Text požadavku

Žádné

Příklad požadavku

GET https://api.partnercenter.microsoft.com/v1/profiles/support HTTP/1.1
Authorization: Bearer <token>
Accept: application/json
MS-RequestId: 07029132-385d-416f-a9a6-df5e9e4c78d3
MS-CorrelationId: 20604323-50bf-4738-9968-c5486ab32be0

Odpověď REST

V případě úspěchu vrátí tato metoda v textu odpovědi objekt SupportProfile.

Kódy chyb a úspěšné odpovědi

Každá odpověď má stavový kód HTTP, který indikuje úspěch nebo neúspěch a další informace o ladění. K přečtení tohoto kódu, typu chyby a dalších parametrů použijte nástroj pro trasování sítě. Úplný seznam najdete v tématu Kódy chyb.

Příklad odpovědi

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 502
Content-Type: application/json
MS-CorrelationId: 20604323-50bf-4738-9968-c5486ab32be0
MS-RequestId: 07029132-385d-416f-a9a6-df5e9e4c78d3
Date: Wed, 25 Nov 2015 07:16:17 GMT

{
  "email": "email@sample.com",
  "telephone": "4255555555",
  "website": "www.microsoft.com",
  "profileType": "support_profile",
  "links": {
    "self": {
      "uri": "/v1/profiles/support",
      "method": "GET",
      "headers": []
    }
  },
  "attributes": {
    "objectType": "PartnerSupportProfile"
  }
}