Importovat řešení

Tip

Pokud chcete, aby se toky spouštěly automaticky po importu řešení, použijte v toku při jeho vytváření konektor Microsoft Dataverse (aktuální prostředí).

Jakmile řešení vyexportujete, můžete ho naimportovat do libovolného prostředí, které odpovídá požadavkům. Pro import řešení použijte následující kroky.

 1. Přihlaste se do Power Automate a potom vyberte Řešení z navigačního panelu na levé straně obrazovky.

  Obrázek znázorňující vybranou volbu „Řešení“ na navigačním panelu

 2. Vyberte Importovat.

  Obrázek znázorňující vybranou volbu „Importovat“.

 3. Na stránce Importovat řešení, která se otevře, vyberte Procházet.

 4. Vyhledejte a vyberte řešení, které chcete importovat.

 5. Vyberte Otevřít.

  Nyní byste měli vidět stránku Import řešení podobnou následujícímu obrázku.

  Snímek obrazovky dialogového okna Import řešení.

 6. Vyberte Další.

  Pokud nedojde k žádným chybám, import se za chvíli dokončí.

Note

Řešení nemůžete importovat do prostředí, ve kterém už řešení existuje.

Další informace

Note

Můžete nám sdělit, jaké máte jazykové preference pro dokumentaci? Zúčastněte se krátkého průzkumu. (upozorňujeme, že tento průzkum je v angličtině)

Průzkum bude trvat asi sedm minut. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje (prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů).