Povolení popisků citlivosti v Power BI

Aby se popisky citlivosti Microsoft Information Protection mohly používat v Power BI, musí být povolené v tenantovi. Tento článek ukazuje, jak to správci Power BI udělají. Přehled popisků citlivosti v Power BI najdete v článku Popisky citlivosti v Power BI. Informace o použití popisků citlivosti v Power BI najdete v článku Použití popisků citlivosti.

Pokud jsou povoleny popisky citlivosti:

 • Určení uživatelé a skupiny zabezpečení v organizaci můžou u svého obsahu Power BI klasifikovat a používat popisky citlivosti. Ve službě Power BI jsou to sestavy, řídicí panely, datové sady a toky dat. V Power BI Desktopu to jsou soubory .pbix.
 • Ve službě budou tyto popisky moct zobrazit všichni členové organizace. V Desktopu budou moct popisky zobrazit pouze členové organizace, kterým se popisky publikují.

Povolení popisků citlivosti vyžaduje licenci na Azure Information Protection. Podrobnosti najdete v části Licencování a požadavky.

Licencování a požadavky

 • K používání a zobrazení popisků citlivosti Microsoft Information Protection v Power BI se vyžaduje licence Azure Information Protection Premium P1 nebo Premium P2. Službu Azure Information Protection si můžete koupit samostatně nebo prostřednictvím některé z licenčních sad Microsoftu. Podrobnosti najdete v tématu Ceny služby Azure Information Protection.

  Poznámka

  Pokud vaše organizace používá popisky citlivosti Azure Information Protection, musí být migrovány na platformu sjednoceného popisování Microsoft Information Protection, aby je bylo možné použít v Power BI. Přečtěte si další informace o migraci popisků citlivosti.

 • aby bylo možné použít štítky pro Power BI obsah a soubory, musí mít uživatel kromě jedné Azure Information Protection z výše uvedených licencí Power BI Pro nebo Premium licence na uživatele (PPU).

 • Aplikace Office mají vlastní licenční požadavky pro zobrazení a použití popisků citlivosti.

 • Než na svém tenantovi povolíte popisky citlivosti, zajistěte, aby byly definovány a publikovány pro příslušné uživatele a skupiny. Podrobnosti najdete v článku o vytváření a konfiguraci popisků citlivosti a jejich zásad.

 • zákazníci v číně musí povolit službu rights management pro tenanta a přidat zásadu služby Microsoft Information Protection Sync service, jak je popsáno v krocích 1 a 2 části konfigurace Azure Information Protection pro zákazníky v číně.

 • Používání popisků citlivosti v Desktopu vyžaduje verzi Desktopu z prosince 2020 nebo novější.

  Poznámka

  Pokud se pokusíte otevřít chráněný soubor .pbix ve verzi Desktopu, která bude starší než verze z prosince 2020, nepodaří se to a zobrazí se vám výzva k upgradu aplikace Desktop.

Povolení popisků citlivosti

Než bude možné použít popisky citlivosti ve službě a v Desktopu, musí být povoleny v tenantovi. Tato část popisuje, jak je povolit v nastavení tenanta.

Pokud chcete povolit popisky citlivosti v tenantovi, přejděte na Portál pro správu Power BI, otevřete podokno Nastavení klienta a najděte část Information protection.

Nalezení části Information Protection

V části Information Protection proveďte následující postup:

 1. Otevřete Povolit uživatelům používat popisky citlivosti pro obsah Power BI.

 2. Povolte přepínač.

 3. Definujte, kdo může u prostředků Power BI používat a měnit popisky citlivosti. Standardně budou moci používat popisky citlivosti všichni ve vaší organizaci. Nastavování popisků citlivosti ale můžete umožnit jen konkrétním uživatelům nebo skupinám zabezpečení. Když máte vybranou celou organizaci nebo konkrétní skupiny zabezpečení, můžete vyloučit konkrétní podmnožiny uživatelů nebo skupin zabezpečení.

  • Pokud jsou popisky citlivosti povolené pro celou organizaci, patří mezi výjimky zpravidla skupiny zabezpečení.
  • Pokud jsou popisky citlivosti povolené jen pro konkrétní uživatele nebo skupiny zabezpečení, patří mezi výjimky zpravidla konkrétní uživatelé.
   Tento přístup umožňuje zabránit určitým uživatelům používat v Power BI popisky citlivosti, přestože patří do skupiny, která k tomu má oprávnění.
 4. Klikněte na Použít.

Povolení popisků citlivosti

Důležité

Popisky citlivosti budou moci nastavovat a upravovat jen uživatelé Power BI Pro, kteří mají u daného prostředku oprávnění k vytváření a úpravám a jsou součástí příslušné skupiny zabezpečení nastavené v této části. Uživatelé, kteří nejsou součástí této skupiny, nebudou moci popisek nastavit ani upravit.

Řešení potíží

Uživatelé Power BI používají popisky citlivosti Microsoft Information Protection. Pokud se tedy při pokusu o povolení popisků citlivosti zobrazí nějaká chybová zpráva, může to mít jednu následujících příčin:

 • Nemáte licenci na Azure Information Protection.
 • Popisky citlivosti nebyly migrovány na verzi Microsoft Information Protection, kterou podporuje Power BI.
 • V organizaci nejsou definované žádné popisky citlivosti Microsoft Information Protection.

Důležité informace a omezení

Seznam omezení popisků citlivosti v Power BI najdete v článku Popisky citlivosti v Power BI.

Další kroky

V tomto článku jsme si vysvětlili, jak v Power BI povolit popisky citlivosti. V následujících článcích najdete podrobnější informace o ochraně dat v Power BI.