Vkládání obsahu Power BI do Microsoft Teams

Interaktivní sestavy Power BI můžete snadno vložit do kanálů a chatů v Microsoft Teams.

Požadavky

Pokud chcete použít kartu Power BI v Microsoft Teams, zajistěte tyto požadavky:

 • Služba Microsoft Teams obsahovala kartu Power BI.
 • Pokud chcete přidat do Microsoft Teams sestavu pomocí karty Power BI, musíte mít v pracovním prostoru, který sestavu hostuje, alespoň roli Čtenář. Informace o jednotlivých rolích najdete v části Role v nových pracovních prostorech.
 • K zobrazení sestavy na kartě Power BI v Microsoft Teams musí mít uživatelé příslušné oprávnění.
 • Uživatelé musí být uživatelé Microsoft Teams s přístupem ke kanálům a konverzacím.

Další informace o tom, jakým způsobem spolupracují Power BI a Microsoft Teams, včetně dalších požadavků, najdete v článku Spolupráce v Microsoft Teams pomocí Power BI.

Vložení sestavy do Microsoft Teams

Sestavu vložíte do kanálu nebo konverzace v Microsoft Teams následujícím postupem.

 1. Otevřete kanál nebo konverzaci v Microsoft Teams a vyberte ikonu + .

  Screenshot of Add a tab to a channel or chat.

 2. Vyberte kartu Power BI.

  Screenshot of Microsoft Teams tab list showing Power B I.

 3. Pomocí nabízených možností vyberte sestavu z pracovního prostoru nebo z aplikace Power BI.

  Screenshot of Power B I tab for Microsoft Teams settings.

 4. Název karty se automaticky aktualizuje tak, aby odpovídal názvu sestavy. Můžete ho ale změnit.

 5. Vyberte Uložit.

Sestavy, které můžete vložit na kartu Power BI

Na kartu Power BI můžete vkládat následující typy sestav:

 • Interaktivní a stránkované sestavy
 • Sestavy v oblasti Pracovní prostor, v novém prostředí pracovních prostorů a v klasických pracovních prostorech
 • Sestavy v aplikacích Power BI

Začněte konverzaci

Když do Microsoft Teams přidáte kartu sestavy Power BI, vytvoří Microsoft Teams pro tuto sestavu automaticky konverzaci.

 • V pravém horním rohu vyberte možnost Zobrazit konverzaci na kartě.

  Screenshot of Show tab conversation icon.

  První komentář představuje odkaz na sestavu. Každý člen kanálu Microsoft Teams může v konverzaci sestavu vidět a diskutovat o ní.

  Screenshot of Tab conversation.

Známé problémy a omezení

 • Když v Microsoft Teams exportujete data z vizuálu v sestavě Power BI, automaticky se uloží do vaší složky Stažené soubory. Jedná se o excelový soubor s názvem „data (n).xlsx“, kde n je pořadové číslo uvádějící, kolikrát jste exportovali data do stejné složky.
 • Řídicí panely Power BI nelze vkládat na kartu Power BI pro Microsoft Teams.
 • Filtry adres URL nejsou s kartou Power BI pro Microsoft Teams podporovány.
 • V národních cloudech není karta Power BI dostupná. Může být dostupná starší verze, která nepodporuje nové prostředí pracovních prostorů ani sestavy v aplikacích Power BI.
 • Po uložení karty nemůžete v nastaveních karty změnit její název. Změňte ho pomocí možnosti Přejmenovat.
 • V části s názvem Známé problémy a omezení článku „Spolupráce v Microsoft Teams“ najdete informace o dalších problémech.

Další kroky

Máte další otázky? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.