Přidání Spotlightů do sestav Power BIAdd spotlights to Power BI reports

PLATÍ PRO: Platí pro:Služba Power BI pro podnikové uživatele Platí pro:Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Neplatí pro:Power BI Desktop Platí pro:Vyžaduje licenci Pro nebo Premium APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Applies to.Requires Pro or Premium license

Pomocí Spotlightu můžete upoutat pozornost na konkrétní vizuál na stránce sestavy.With spotlight, you can draw attention to a specific visual on a report page. Pokud je při přidávání záložky vybraný režim Spotlightu, tento režim se zachová i na záložce.If the spotlight mode is selected when you add a bookmark, that mode is retained in the bookmark.

Přidání SpotlightuAdd a spotlight

  1. Ve službě Power BI otevřete sestavu.Open a report in the Power BI service.

  2. Rozhodněte se, který vizuál na stránce sestavy chcete zvýraznit.Decide which visual you'd like to highlight on the report page. Vyberte rozevírací seznam Další akce (…) .Select the More actions (...) dropdown.

    Porovnání funkce Spotlight s detailním režimem

  3. Vyberte pro Spotlight některou možnost.Choose the option for Spotlight. Vybraný vizuál se zvýrazní, což způsobí, že se ostatní vizuály na stránce částečně zprůhlední.The selected visual is highlighted, which causes all other visuals on the page to fade to near transparency.

    Režim Spotlight

Další krokyNext steps