Vytváření moderních vizuálních popisů (Preview)

PLATÍ PRO: ✔️ Power BI Desktop služba Power BI ✔️

Veřejná verze Preview moderních vizuálních popisů obsahuje akce přechodu k datovým bodům a aktualizované styly tak, aby odpovídaly motivu sestavy.

Example of a modern visual tooltip.

Video

Sujata ukazuje, jak v tomto videu fungují moderní vizuální popisy.

Poznámka

Toto video může používat starší verze Power BI Desktop nebo služba Power BI.

Zapnutí nových popisů

Když tuto verzi Preview povolíte, nové sestavy mají ve výchozím nastavení povolené moderní popisy. Pokud ale chcete mít nové popisy v existujících sestavách, musíte je povolit pro každou sestavu.

 1. V Power BI Desktop přejděte na funkce FileOptions>a settingsOptionsPreview>>.

 2. Zaškrtněte políčko Moderní vizuální popisy .

  Turn on the preview feature for new reports.

 3. Restartujte Power BI Desktop.

Akce pro procházení a analýzu

Když tyto nové popisy povolíte, můžete přejít k podrobnostem a přejít k podrobnostem v datovém bodu, aniž byste museli použít nabídku kliknutí pravým tlačítkem nebo záhlaví vizuálu.

Když například najedete myší na datový bod Wordu v pruhovém grafu, můžete přejít k podrobnostem datového bodu nebo přejít k podrobnostem. Pokud vyberete Přejít k podrobnostem, vizuál se aktualizuje, aby se zobrazila další úroveň v hierarchii a filtr do Wordu.

Drill down to the next level in the hierarchy.

Pokud vyberete Přechod k podrobnostem, uvidíte, na které stránky můžete přejít k podrobnostem. V tomto příkladu zvolte buď analýzu košíku trhu, nebo stránku Podrobnosti kategorie.

Drill through to another page in the report.

Pokud v popisu vyberete Analýzu košíku trhu, přejdete na stránku Analýzy košíku trhu, která se filtruje na Word a všechny další filtry ve zdrojovém datovém bodě.

Drill through to the Market Basket Analysis page.

Aktualizované styly

Po upgradu na nové popisy si můžete všimnout aktualizovaného stylu založeného na barvách motivu sestavy:

 • Pozadí popisů tlačítek je výchozí pro prvky pozadí.
 • Barva textu a ikony popisů je výchozí pro prvky první úrovně.
 • Čára oddělovače a najetí myší na popisek výchozí pro prvky sekundárního pozadí.

Tento popis obsahuje například výchozí styl motivu:

Example of a modern visual tooltip with the default theme.

Tady je příklad s motivem Inovace :

Example of a modern visual tooltip with the Innovate theme.

Tady je příklad s motivem Hranice :

Example of a modern visual tooltip with the Frontier theme.

Pokud chcete styly dále přizpůsobit v Power BI Desktop, můžete aktualizovat motiv popisu v dialogovém okně Přizpůsobit motiv:

Customize the tooltip theme in the Customize theme dialog.

Popisy pro jednotlivé vizuály můžete také formátovat přizpůsobením nastavení v podokně Formát :

Důležité informace a omezení

V současné době nejsou akce přechodu k podrobnostem dostupné v popisu pro následující scénáře:

 • Popisy stránky sestavy
 • Vizuály AppSource (vlastní vizuály)
 • Rozkladové stromy

V současné době nemáme ovládací prvek na úrovni vizuálu k zapnutí nebo vypnutí akcí přechodu k podrobnostem popisů. Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat pro celou sestavu.

Další kroky

Další informace o funkcích, které jsou podobné nebo spolupracují s popisy sestavy, najdete v následujících článcích: