Funkce Now, Today a IsToday v PowerAppsNow, Today, and IsToday functions in PowerApps

Umožňují vrátit aktuální datum a čas a otestovat, jestli hodnota data a času odpovídá dnešku.Returns the current date and time, and tests whether a date/time value is today.

PopisDescription

Funkce Now vrátí aktuální datum a čas jako hodnotu typu datum a čas.The Now function returns the current date and time as a date/time value.

Funkce Today vrátí aktuální datum jako hodnotu typu datum a čas.The Today function returns the current date as a date/time value. Jako čas se předpokládá půlnoc.The time portion is midnight. Funkce Today má stejnou hodnotu v průběhu celého dne, od půlnoci na dnešek až do půlnoci na zítra.Today has the same value throughout a day, from midnight today to midnight tomorrow.

Funkce IsToday testuje, jestli je hodnota data a času mezi půlnocí na dnešek a půlnocí na zítra.The IsToday function tests whether a date/time value is between midnight today and midnight tomorrow. Tato funkce vrátí logickou hodnotu true nebo false.This function returns a Boolean true or false value.

Všechny tyto funkce pracují s místním časem aktuálního uživatele.All these functions work with the local time of the current user.

Další informace najdete v části týkající se práce s daty a časy.See working with dates and times for more information.

SyntaxeSyntax

Now()Now()

Today()Today()

IsToday(DatumAČas)IsToday( DateTime )

  • DatumAČas – povinné.DateTime - Required. Hodnota data a času, která se má otestovat.The date/time value to test.

PříkladyExamples

U příkladů v této části se předpokládá aktuální čas 3:59, datum 12. února 2015 a jazyk en-us.For the examples in this section, the current time is 3:59 AM on February 12, 2015, and the language is en-us.

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Text(Now();"mm/dd/yyyy hh:mm:ss")Text( Now(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Načte aktuální datum a čas a zobrazí je jako řetězec.Retrieves the current date and time, and displays it as a string. "02/12/2015 03:59:00""02/12/2015 03:59:00"
Text(Today();"mm/dd/yyyy hh:mm:ss")Text( Today(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Načte aktuální datum a zobrazí ho jako řetězec, přičemž jako čas se nechá půlnoc.Retrieves the current date only, leaving the time portion as midnight, and displays it as a string. "02/12/2015 00:00:00""02/12/2015 00:00:00"
IsToday(Now())IsToday( Now() ) Otestuje, jestli aktuální datum a čas je mezi půlnocí na dnešek a půlnocí na zítra.Tests whether the current date and time is between midnight today and midnight tomorrow. truetrue
IsToday(Today())IsToday( Today() ) Otestuje, jestli aktuální datum je mezi půlnocí na dnešek a půlnocí na zítra.Tests whether the current date is between midnight today and midnight tomorrow. truetrue
Text(DateAdd(Now();12);"mm/dd/yyyy hh:mm:ss")Text( DateAdd( Now(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Načte aktuální datum a čas, připočte 12 dnů a zobrazí výsledek jako řetězec.Retrieves the current date and time, adds 12 days to the result, and displays it as a string. "02/24/2015 03:59:00""02/24/2015 03:59:00"
Text(DateAdd(Today();12);"mm/dd/yyyy hh:mm:ss")Text( DateAdd( Today(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Načte aktuální datum, připočte 12 dnů a zobrazí výsledek jako řetězec.Retrieves the current date, adds 12 days to the result, and displays it as a string. "02/24/2015 00:00:00""02/24/2015 00:00:00"
IsToday(DateAdd(Now();12))IsToday( DateAdd( Now(), 12 ) ) Otestuje, jestli aktuální datum a čas plus 12 dnů je mezi půlnocí na dnešek a půlnocí na zítra.Tests whether the current date and time, plus 12 days, is between midnight today and midnight tomorrow. falsefalse
IsToday(DateAdd(Today();12))IsToday( DateAdd( Today(), 12 ) ) Otestuje, jestli aktuální datum plus 12 dnů je mezi půlnocí na dnešek a půlnocí na zítra.Tests whether the current date, plus 12 days, is between midnight today and midnight tomorrow. falsefalse