Omezení a konfigurace v Microsoft PowerAppsLimits and configuration in Microsoft PowerApps

Toto téma obsahuje informace o aktuálních omezeních a podrobnosti o konfiguraci pro PowerApps.This topic contains information about the current limits and configuration details for PowerApps.

PožadavkyRequests

Tato omezení platí pro každou odchozí žádost:These limits apply to each single outgoing request:

NázevName škálováníLimit
Časový limitTimeout 180 sekund180 Seconds
Pokusy o opakováníRetry attempts 44

Poznámka

Hodnota pro opakovaný pokus se může lišit.The retry value may vary. U určitých chybových stavů nemá opakování smysl.For certain error conditions, it doesn't make sense to retry.

IP adresyIP addresses

Žádosti z PowerApps používají IP adresy, které závisí na oblasti příslušného prostředí, v němž se aplikace nachází.Requests from PowerApps use IP addresses that depend on the region of the environment that the app is in. Plně kvalifikované názvy domény dostupné pro scénáře PowerApps nepublikujeme.We don't publish fully qualified domain names available for PowerApps scenarios.

Volání z rozhraní API připojeného prostřednictvím aplikace (například API pro SQL nebo API SharePointu) přicházejí z IP adresy uvedené dále v tomto tématu.Calls made from an API connected through an app (for example, the SQL API or the SharePoint API) come from the IP address specified later in this topic.

Tyto adresy byste měli použít, pokud například potřebujete stanovit povolené IP adresy pro databázi Azure SQL.You should use these addresses if, for example, you must whitelist IP addresses for an Azure SQL database.

OblastRegion Odchozí IPOutbound IP
AsieAsia 52.163.91.227, 52.163.89.40, 52.163.89.65, 52.163.95.29, 13.75.89.9, 13.75.91.198, 13.75.92.202, 13.75.92.12452.163.91.227, 52.163.89.40, 52.163.89.65, 52.163.95.29, 13.75.89.9, 13.75.91.198, 13.75.92.202, 13.75.92.124
AustrálieAustralia 13.77.7.172, 13.70.191.49, 13.70.189.7, 13.70.187.251, 13.70.82.210, 13.73.203.158, 13.73.207.42, 13.73.205.3513.77.7.172, 13.70.191.49, 13.70.189.7, 13.70.187.251, 13.70.82.210, 13.73.203.158, 13.73.207.42, 13.73.205.35
KanadaCanada 52.233.30.222, 52.233.30.148, 52.233.30.199, 52.233.29.254, 52.232.130.205, 52.229.126.118, 52.229.126.28, 52.229.123.5652.233.30.222, 52.233.30.148, 52.233.30.199, 52.233.29.254, 52.232.130.205, 52.229.126.118, 52.229.126.28, 52.229.123.56
EvropaEurope 52.166.241.149, 52.166.244.232, 52.166.245.173, 52.166.243.169, 40.69.45.126, 40.69.45.11, 40.69.45.93, 40.69.42.25452.166.241.149, 52.166.244.232, 52.166.245.173, 52.166.243.169, 40.69.45.126, 40.69.45.11, 40.69.45.93, 40.69.42.254
IndieIndia 52.172.54.172, 52.172.55.107, 52.172.55.84, 52.172.51.70, 52.172.158.185, 52.172.159.100, 52.172.158.2, 52.172.155.24552.172.54.172, 52.172.55.107, 52.172.55.84, 52.172.51.70, 52.172.158.185, 52.172.159.100, 52.172.158.2, 52.172.155.245
JaponskoJapan 104.214.137.186, 104.214.139.29, 104.214.140.23, 104.214.138.174, 13.78.85.193, 13.78.84.73, 13.78.85.200, 13.78.86.229104.214.137.186, 104.214.139.29, 104.214.140.23, 104.214.138.174, 13.78.85.193, 13.78.84.73, 13.78.85.200, 13.78.86.229
Spojené státyUnited States 104.43.232.28, 104.43.232.242, 104.43.235.249, 104.43.234.211, 52.160.93.247, 52.160.91.66, 52.160.92.131, 52.160.95.100, 40.117.101.91, 40.117.98.246, 40.117.101.120, 40.117.100.191104.43.232.28, 104.43.232.242, 104.43.235.249, 104.43.234.211, 52.160.93.247, 52.160.91.66, 52.160.92.131, 52.160.95.100, 40.117.101.91, 40.117.98.246, 40.117.101.120, 40.117.100.191
Spojené státy (dřívější přístup)United States (Early Access) 52.161.26.191, 52.161.27.42, 52.161.29.40, 52.161.26.33, 13.66.213.240, 13.66.214.51, 13.66.210.166, 13.66.213.2952.161.26.191, 52.161.27.42, 52.161.29.40, 52.161.26.33, 13.66.213.240, 13.66.214.51, 13.66.210.166, 13.66.213.29

Připojené službyRequired services

Tento seznam uvádí všechny služby, se kterými komunikuje PowerApps Studio, a jejich použití.This list identifies all services to which PowerApps Studio talks and their usages. Vaše síť nesmí tyto služby blokovat.Your network must not block these services.

DoményDomain(s) ProtokolyProtocols PoužitíUses
management.azure.commanagement.azure.com httpshttps RPRP
msmanaged-na.azure-apim.netmsmanaged-na.azure-apim.net httpshttps Modul runtime konektorů/rozhraní APIRuntime of Connectors/Apis
login.microsoft.comlogin.microsoft.com
login.windows.netlogin.windows.net
login.microsoftonline.comlogin.microsoftonline.com
secure.aadcdn.microsoftonline-p.comsecure.aadcdn.microsoftonline-p.com
httpshttps ADALADAL
graph.microsoft.comgraph.microsoft.com
graph.windows.netgraph.windows.net
httpshttps Azure Graph – pro získání uživatelských informací (např. profilové fotky)Azure Graph - For getting user info (e.g. profile photo)
gallery.azure.comgallery.azure.com httpshttps Vzorové aplikace a šablony aplikacíSample and Template apps
*.azure-apim.net*.azure-apim.net httpshttps Centra rozhraní API – různé subdomény pro každé národní prostředíApi Hubs - Different sub-domains for each locale
*.powerapps.com*.powerapps.com httpshttps WebAuth + portálWebAuth + Portal
*.azureedge.net*.azureedge.net httpshttps WebAuthWebAuth
*.blob.core.windows.net*.blob.core.windows.net httpshttps Úložiště blobůBlob storage
vortex.data.microsoft.comvortex.data.microsoft.com httpshttps TelemetrieTelemetry