Konfigurace odkazů v miniaplikaci Odkazy na ploše

Platí pro: Windows SBS 2008

Existují dva způsoby, jak přidat, upravit nebo odebrat vlastní odkazy z miniaplikace Odkazy na ploše:

 • Můžete použít dialogové okno na stránce Miniaplikace Odkazy na ploše - vlastnosti, k němuž získáte přístup z oddílu Uživatelé a skupiny v okně Konzola systému Windows SBS.

 • Můžete použít dialogové okno na stránce Vzdálené webové pracoviště - vlastnosti, k němuž získáte přístup z oddílů Sdílené složky Weby v okně Konzola systému Windows SBS.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Konfigurace odkazů pro miniaplikaci Odkazy na ploše pomocí dialogového okna na stránce Miniaplikace Odkazy na ploše - vlastnosti

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klepněte na položku Uživatelé a skupiny.

 3. Klepněte na kartu Uživatelé.

 4. V části Uživatel - úlohy klepněte na položku Spravovat miniaplikaci Odkazy na ploše. Zobrazí se stránka Miniaplikace Odkazy na ploše - vlastnosti.

 5. Na kartě Obecné proveďte některou z následujících akcí:

  • Povolte nebo zakažte miniaplikaci Odkazy na ploše.

  • Chcete-li zobrazit oddíl miniaplikace Odkazy na ploše, zaškrtněte příslušné zaškrtávací políčko.

  • Chcete-li odebrat oddíl miniaplikace Odkazy na ploše, zrušte zaškrtnutí příslušného zaškrtávacího políčka.

 6. Chcete-li spravovat odkazy zobrazené v oddílu Odkazy organizace miniaplikace Odkazy na ploše, klepněte na kartu Odkazy organizace.

  • Chcete-li odkaz odebrat ze seznamu, vyberte jej a klepněte na možnost Odebrat. Chcete-li přidat nový odkaz, zadejte popis a webovou adresu nebo cestu k souboru nového odkazu a pak klepněte na možnost Přidat.

  • Klepnutím na tlačítka Posunout nahoru a Posunout dolů přesuňte odkaz na požadovanou pozici v seznamu.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

 8. Chcete-li spravovat odkazy zobrazené v oddílu Odkazy pro správu na domovské stránce, klepněte na kartu Odkazy pro správu.

  • Chcete-li odkaz odebrat ze seznamu, vyberte jej a klepněte na možnost Odebrat. Chcete-li přidat nový odkaz, zadejte popis a webovou adresu nebo cestu k souboru nového odkazu a pak klepněte na možnost Přidat.

  • Klepnutím na tlačítka Posunout nahoru a Posunout dolů přesuňte odkaz na požadovanou pozici v seznamu.

 9. Klepněte na tlačítko OK.

note
Chcete-li konfigurovat odkazy pro miniaplikaci Odkazy na ploše pomocí dialogového okna stránky Vzdálené webové pracoviště – vlastnosti, postupujte podle pokynů v tématu Přidání nebo odebrání odkazů na domovské stránce webu Vzdáleného webového přístupu.