Konfigurace brány firewall směrovače

Platí pro: Windows SBS 2008

Důležité

Doporučuje se otevírat porty ve směrovači pouze v případě, že podporují požadavky vaší společnosti.

Požadované porty pro serverové služby a aplikace

Následující tabulka uvádí porty, které musí být otevřené v bráně firewall směrovače, aby byl povolen průchod specifických typů dat branou firewall. Adresu pro předávání používanou při nastavení portu představuje IP adresa serveru se systémem Windows SBS 2008.

Služba nebo aplikace Číslo portu Účel

SMTP

25

Protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je protokol TCP/IP pro odesílání zpráv z jednoho počítače do jiného v síti. Tento protokol se používá v síti Internet ke směrování e-mailových zpráv.

HTTP

80

Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) slouží k přenášení požadavků z prohlížeče na webový server a k transportu stránek z webových serverů zpět do požadujícího prohlížeče.

HTTPS

443

Protokol HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol je verzí protokolu HTTP, která šifruje data pomocí vrstvy SSL (Secure Sockets Layer).

HTTPS

987

Tento port HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol) zajišťuje viditelnost služby Windows SharePoint® Services prostřednictvím vzdáleného webového pracoviště.

Další porty pro serverové služby a aplikace

Následující tabulka uvádí další porty, které je možné otevřít pouze v případě, že povolíte službu nebo aplikaci Windows SBS 2008. Adresu pro předávání používanou při nastavení portu představuje IP adresa serveru se systémem Windows SBS 2008.

Služba nebo aplikace Číslo portu Účel

FTP Data

FTP Control

20

21

FTP (File Transfer Protocol) je standardní internetový protokol pro stahování nebo přenos souborů z jednoho počítače do jiného. Oba porty se používají pro protokol FTP a musí být otevřené, aby server FTP fungoval.

Virtuální privátní síť (VPN)

1723

Virtuální privátní síť (VPN) připojuje jeden nebo více počítačů k rozsáhlé síti, jako je například firemní síť, prostřednictvím Internetu. Síť VPN je šifrovaná. To pomáhá zajistit, že k ní mají přístup jen oprávněné osoby.

RDP

3389

Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP) je standardní sada pravidel pro komunikaci, která umožňují využití počítače pro připojení k počítači, který je umístěný někde jinde.

Porty požadované nainstalovanými aplikacemi a službami

Pokud nainstalujete obchodní aplikace nebo jiné aplikace a služby, může být nutné otevřít další porty, které umožní průchod konkrétních typů dat prostřednictvím brány firewall směrovače. Informace o portu je třeba získat z dokumentace k aplikaci nebo službě, případně ze seznamu známých portů.

Další zdroje informací

Konfigurace směrovače