Přesunutí instance SharePointu migrace SQL Serveru 2005 Workgroup pro Windows SBS 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Pokud máte ve stávající instalaci Windows SBS 2003 Premium Edition instanci SHAREPOINTU SQL Serveru 2005 Workgroup Standard, je potřeba, abyste ji během poskytnuté lhůty 21 dnů migrovali do interní databáze Windows v Windows SBS 2008. Informace o migraci interního webu najdete v tématu Migrace interních webových stránek.