Připojení počítačů v síti

Platí pro: Windows SBS 2008

Označte stávající síťovou topologii pomocí informací v části Sítě typu Peer-to-peer vs. sítě založené na serveru tohoto dokumentu. Pak pomocí následujících kroků určete, jak přidat počítač do sítě, do které plánujete nainstalovat systém Windows SBS 2008.

Pojmy a definice

 • Síťový adaptér Síťový adaptér je hardwarové zařízení, které připojuje váš počítač k síti. Je interní nebo externí.

  Interní a externí síťové adaptéry fungují v určených rychlostech: 10 Mb/s, 100 Mb/s nebo 1000 Mb/s. Novější síťové adaptéry mají rychlosti 10/100 nebo 10/100/1000, což znamená, že automaticky běží při stejné rychlosti jako všechna další zařízení v síti.

  • Interní síťové adaptéry jsou zabudované v základní desce nebo nainstalované v rozšiřujícím slotu uvnitř počítače. Většina počítačů je dodávána s několika rozšiřujícími sloty PCI, takže můžete rozšířit schopnosti počítače přidáním hardwaru včetně síťových adaptérů.

  • Externí síťové adaptéry nevyžadují otevření počítače. Externí síťový adaptér lze zapojit do portu USB na počítači nebo do slotu PCMCIA na notebooku. Externí síťové adaptéry jsou k dispozici pro připojení Ethernet nebo bezdrátová připojení.

 • Přepínač Přepínač je běžné síťové zařízení, které propojuje zařízení v místní síti (LAN). Po doručení dat do portu jsou data přepnuta (nebo předána) z jednoho portu v přepínači do jiného portu na základě adresy MAC odesílajícího a přijímajícího síťového adaptéru. Zařízení připojené k portu v přepínači nesdílí šířku pásma se zařízeními, která jsou připojená k jiným portům v přepínači. Zařízení připojená k jednomu portu v přepínači jsou známá jako segment LAN.

  Velikost a počet potřebných přepínačů závisí na počtu počítačů a dalších zařízení, jako jsou tiskárny, která připojíte k síti. V přepínači musí být jeden port pro každý počítač, tiskárnu, server nebo jiné zařízení v síti. Připojte síťový adaptér na počítači k portu v přepínači pomocí síťového kabelu.

  Přepínače fungují stejně jako síťové adaptéry v určitých rychlostech. Novější přepínače mají rychlosti 10/100 nebo 10/100/1000, což znamená, že automaticky běží při stejné rychlosti jako nejpomalejší zařízení v síti nebo segmentu LAN.

 • Směrovač Směrovač je zařízení, které propojuje dvě nebo více sítí. Propojuje například síť malé firmy s Internetem. V tomto případě směrovač funguje jako brána sítě. Po doručení dat do portu v přepínači jsou data odeslána (neboli směrována) z jednoho portu do jiného na základě adresy TCP-IP odesílajícího a přijímajícího zařízení. Síť malé firmy může pro připojení celé sítě k Internetu vyžadovat pouze jeden směrovač.

  Směrovače fungují stejně jako síťové adaptéry a přepínače v určitých rychlostech. Novější směrovače mají rychlosti 110/100/1000, což znamená, že automaticky běží při stejné rychlosti jako nejpomalejší zařízení v síti.

 • Síťový kabel Pro připojení počítačů a dalších síťových zařízení k přepínači nebo směrovači použijte kabel Ethernet.

  • Při rychlosti 10 Mb/s je nutné použít adaptéry Ethernet s rychlostí 10 Mb/s a kroucené kabely (10BaseT) kategorie 3 (Cat3). Současně musíte být připojeni k portům s rychlostí 10 Mb/s v přepínači nebo směrovači Ethernet.

  • Při rychlosti 100 Mb/s je nutné použít adaptéry Ethernet s rychlostí 100 Mb/s a kroucené kabely (100BaseT) kategorie 5 (Cat5). Současně musíte být připojeni k portům s rychlostí 100 Mb/s v přepínači nebo směrovači Ethernet.

  • Při rychlosti 1000 Mb/s je nutné použít adaptéry Ethernet s rychlostí 1000 Mb/s a kroucené kabely (100BaseT) kategorie 5 (Cat5) nebo 6 (Cat6). Současně musíte být připojeni k portům s rychlostí 1000 Mb/s v přepínači nebo směrovači Ethernet.

  Protože síť běží pouze takovou rychlostí jako nejpomalejší zařízení nebo kabel v síti, musí všechny kabely odpovídat rychlosti zařízení v síti nebo segmentu LAN.

  Používáte-li adaptéry bezdrátové sítě, není nutné používat kabely. Potřebujete však bezdrátové síťové zařízení známé také jako bezdrátový přístupový bod, které je součástí řady směrovačů.

Krok 1: Připojte samostatné počítače do sítě typu peer-to-peer

Poznámka

Používáte-li existující síť peer-to-peer, přejděte ke Krok 2: Přidání serveru do sítě typu peer-to-peer. Používáte-li existující síť založenou na serveru, přejděte ke Krok 3: Přidání serveru k síti založené na serveru..

Jestliže počítače nejsou propojeny tak, aby mohly sdílet informace v místní síti, je nutné je fyzicky propojit. Začněte instalací síťových adaptérů do jednotlivých počítačů. Pak jednotlivé síťové adaptéry zapojte do přepínače pomocí síťového kabelu. Nyní jste vytvořili síť typu peer-to-peer.

Poznámka

Segment sítě Ethernet nebo místní sítě (LAN) může běžet při rychlostech 10 megabitů za sekundu (Mb/s), 100 Mb/s nebo 1000 Mb/s. Rychlost sítě nebo segmentu LAN závisí na rychlosti nejpomalejšího zařízení nebo kabelu v síti nebo segmentu LAN. Aby se zajistila maximální provozní rychlost, porovnejte rychlosti všech zařízení a kabelů v síti.

Krok 2 popisuje, jak přidat server do sítě typu peer-to-peer.

Krok 2: Přidání serveru do sítě typu peer-to-peer

Poznámka

Pokud již máte síť založenou na serveru, přejděte ke Krok 3: Přidání serveru k síti založené na serveru..

Podle obrázku 1 přidejte server do sítě a ujistěte se, zda je zapnuté síťové zařízení.

Místní síť se širokopásmovým připojením

Při této konfiguraci platí následující podmínky:

 • Pokud v síti LAN máte širokopásmové připojení, ale nemáte směrovač, je nutné jej přidat. Vzhledem k tomu, že směrovač je zařízení, které síť používá pro přístup k Internetu (jedná se o výchozí bránu), směrovač musí poskytovat službu brány firewall nebo je nutné přidat zařízení brány firewall, které pomůže chránit síť LAN před neoprávněným přístupem z Internetu. Při této topologii nelze konfigurovat bránu firewall poskytnutou systémem Windows SBS 2008, protože server nepředstavuje bránu pro Internet.

 • Počítač se systémem Windows SBS 2008 používá pro připojení k místní síti (LAN) jen jeden síťový adaptér. Přistupuje k Internetu prostřednictvím směrovače.

 • IP adresa místního síťového adaptéru na serveru a IP adresa interního rozhraní směrovače musí ležet ve stejném rozsahu. Během instalace systém Windows SBS 2008 dotáže směrovač a pak se pokusí přiřadit serveru statickou IP adresu, která je ve stejném rozsahu jako směrovač.

  Poznámka

  Chcete-li v síti použít specifický rozsah podsítě, měli byste směrovač nakonfigurovat v tomto rozsahu podsítě před zahájením instalace systému Windows SBS 2008.

Nyní jste vytvořili síť založenou na serveru. Krok 3 popisuje, jak přidat server do sítě založené na serveru.

Krok 3: Přidání serveru k síti založené na serveru.

Máte následující možnosti pro přidání počítače, který spustí systém Windows SBS 2008 v síti založené na serveru: