Jak lze importovat stávající důvěryhodný certifikát?

Platí pro: Windows SBS 2008

Pokud jste si pořídili důvěryhodný certifikát, který lze exportovat, můžete tento certifikát přesunout do systému Windows SBS 2008. Chcete-li to provést, exportujte certifikát ze serveru, na kterém se aktuálně nachází, importujte jej na server se systémem Windows SBS 2008 a poté spusťte průvodce Přidat důvěryhodný certifikát pro připojení certifikátu k vašemu webu.

Export důvěryhodného certifikátu

 1. Na serveru, na kterém se certifikát aktuálně nachází, klikněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz mmc.exe a stiskněte klávesu ENTER.

 2. V konzole klikněte na nabídku Soubor a poté klikněte na příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in.

 3. Klikněte na tlačítko Přidat, ze seznamu vyberte položku Certifikáty, klikněte na tlačítko Přidat a potom klikněte na tlačítko OK.

 4. V místním okně klikněte na položku Účet počítače, klikněte na tlačítko Dokončit a nakonec na tlačítko OK.

 5. Rozbalte položku Certifikáty, poté položku Osobní a klikněte na položku Certifikáty.

  Poznámka

  Pokud certifikát, který chcete exportovat, není v seznamu uveden, můžete jej vyhledat. Klikněte na položku Osobní, na nabídku Akce a poté klikněte na příkaz Hledat certifikáty.

 6. Klikněte pravým tlačítkem myši na certifikát, který byl vydán pro váš web (například: remote.contoso.com), klikněte na položku Všechny úkoly a pak klikněte na příkaz Exportovat.

  Poznámka

  Může existovat více certifikátů se stejným názvem. Ujistěte se, že vyberete certifikát s platným datem vypršení platnosti a vydaný očekávanou důvěryhodnou autoritou. Pokud si nejste jisti, který certifikát vybrat, spusťte Internetovou informační službu (IIS), zjistěte, který certifikát služba IIS používá, a poté tento certifikát vyberte.

 7. V Průvodci exportem certifikátu klikněte na tlačítko Další.

 8. Zaškrtněte políčko Ano, exportovat soukromý klíč a poté klikněte na tlačítko Další.

 9. Zaškrtněte políčka Zahrnout všechny certifikáty na cestě k certifikátu, pokud je to možné a Exportovat všechny rozšířené vlastnosti a poté klikněte na tlačítko Další. Nezaškrtávejte políčko Odstranit privátní klíč v případě úspěšného exportu.

 10. Zadejte bezpečné heslo pro ochranu souboru certifikátu a klikněte na tlačítko Další.

 11. Chcete-li uložit soubor PFX (například C:\trustedcert.pfx), zvolte bezpečné umístění, kam má přístup pouze správce, a klikněte na tlačítko Další.

 12. Ukončete průvodce.

Import důvěryhodného certifikátu do systému Windows Small Business Server

 1. Přeneste soubor trustedcert.pfx na server se systémem Windows SBS 2008 pomocí sítě nebo zařízení USB.

 2. Na serveru se systémem Windows SBS 2008 klikněte na tlačítko Start, zadejte příkaz mmc.exe a stiskněte klávesu ENTER.

 3. V konzoli klikněte na nabídku Soubor a poté klikněte na příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in.

 4. Ze seznamu vyberte položku Certifikáty a klikněte na tlačítko Přidat.

 5. V zobrazeném okně vyberte položku Účet počítače, klikněte na tlačítko Dokončit a nakonec na tlačítko OK.

 6. Rozbalte položku Certifikáty, poté položku Osobní a klikněte na položku Certifikáty.

 7. Klikněte pravým tlačítkem na položku Certifikáty, klikněte na položku Všechny úkoly a pak klikněte na příkaz Importovat.

 8. Na stránce Vítejte v Průvodci importem certifikátu klikněte na tlačítko Další.

 9. Přejděte do umístění s uloženým souborem PFX a klikněte na tlačítko Další.

 10. Vložte heslo, které jste zadali během exportu, a ujistěte se, že jsou zaškrtnutá políčka Označit tento klíč jako exportovatelný a Zahrnout všechny rozšířené vlastnosti, a poté klikněte na tlačítko Další.

 11. Ujistěte se, že bude certifikát importován do složky Osobní, a klikněte na tlačítko Další.

 12. Ukončete průvodce.

Chcete-li nakonfigurovat aplikace systému Windows SBS 2008, aby používaly importovaný certifikát, spusťte průvodce Přidat důvěryhodný certifikát.

Spuštění průvodce Přidat důvěryhodný certifikát

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klikněte na kartu Síť a poté na tlačítko Připojení.

 3. V podokně úloh klikněte na položku Přidat důvěryhodný certifikát.

 4. Přečtěte si informace na stránce Vítejte a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Získat certifikát klikněte na položku Chci použít certifikát, který je již na serveru nainstalován a klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka

  Pokud máte zřetězené certifikáty, které jsou přidružené k právě naimportovanému certifikátu, je nutné je také importovat.

 6. Na stránce Volba instalovaného certifikátu klikněte na certifikát, který jste právě naimportovali, a poté klikněte na tlačítko Další.

 7. Po ukončení průvodce klikněte na tlačítko Dokončit.

Pokud jste provedli import důvěryhodného certifikátu úspěšně, ale tento certifikát stále není uveden v seznamu, přečtěte si část Proč zde není můj certifikát uveden?