Konfigurace nového sdíleného svazku na cílovém serveru

Platí pro: Windows SBS 2008

Tyto pokyny jsou určeny pro migraci ze systému Windows SBS 2003. Pokud provádíte migraci ze systému Windows SBS 2008, přečtěte si informace v tématu Konfigurace nového sdíleného svazku na cílovém serveru.

Konfigurace nového sdíleného svazku

 1. Přihlaste se ke zdrojovému serveru pomocí účtu a hesla správce.

 2. Následujícím postupem určete všechny sdílené složky na zdrojovém serveru:

  1. Pravým tlačítkem myši klepněte na každou sdílenou složku a dále na příkaz Vlastnosti.

  2. Poznamenejte si oprávnění sdílené složky na kartě Sdílení a oprávnění pro systém NTFS na kartě Zabezpečení.

  3. Odstraňte oprávnění na kartě Sdílení pro všechny sdílené složky.

 3. Na cílovém serveru otevřete konzolu Konzola systému Windows SBS.

 4. Klepněte na kartu Sdílené složky a weby, klepněte na možnost Sdílené složky a poté v podokně Úkoly klepněte na tlačítko Přidat novou sdílenou složku.

 5. Na stránce Umístění sdílené složky klepněte na tlačítko Procházet, přejděte na jednotku a místní složku na cílovém serveru, kam chcete migrovat data, klepněte na tlačítko OK a poté klepněte na tlačítko Další. Pokud složka na cílovém serveru neexistuje, klepněte na tlačítko Vytvořit novou složku a složku vytvořte.

 6. Na stránce Oprávnění pro systém NTFS klepněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Protokoly sdílení klepněte na tlačítko Další.

 8. Na stránce Nastavení protokolu SMB klepněte na tlačítko Další.

 9. Na stránce Oprávnění SMB klepněte na možnost Uživatelé a skupiny mají vlastní oprávnění ke sdílení a poté klepněte na tlačítko Oprávnění.

  1. V dialogovém okně Oprávnění klepněte na tlačítko Přidat.

  2. Do textového pole zadejte skupiny a uživatelské účty nebo klepněte na tlačítko Upřesnit a vyberte skupiny a uživatelské účty.

  3. Jakmile dokončíte přidávání skupin a uživatelských účtů, klepněte na tlačítko OK a přidejte je do seznamu Název skupiny nebo jméno uživatele.

  4. V seznamu Název skupiny nebo jméno uživatele klepněte na jednotlivé skupiny nebo uživatelské účty a poté sdílené složce udělte oprávnění, které jste si poznamenali v kroku 2.

  5. Klepnutím na tlačítko OK uložte změny a vraťte se do průvodce.

 10. Několikrát za sebou klepněte na tlačítko Další, dokud se nedostanete na stránku Kontrola nastavení a vytvoření sdílení.

 11. Zkontrolujte nastavení, které jste zvolili v textovém poli Nastavení sdílené složky, a klepněte na tlačítko Vytvořit.

 12. Na stránce Potvrzení klepněte na tlačítko Zavřít.