Konfigurace aplikace Office Outlook Web Access

Platí pro: Windows SBS 2008

Tento oddíl obsahuje pokyny, které vám usnadní provedení následujících akcí:

Povolení nebo zakázání aplikace Office Outlook Web Access

Přiřazení oprávnění uživatele pro přístup k aplikaci Office Outlook Web Access

Access Office Outlook Web Access