Nepoužívejte účty správce pro každodenní práci

Platí pro: Windows SBS 2008

Systém Windows SBS 2008 zahrnuje tři role uživatelů: Standardní uživatel, správce sítě a standardní uživatel s odkazy správy.

Protože jsou uživatelské účty založené na roli uživatele správce sítě velmi výkonné, neměli byste je založit na roli uživatele Správce sítě. Použití role uživatele Správce sítě zvyšuje pravděpodobnost, že uživatel náhodně odstraní důležité soubory nebo získá bezobslužný přístup k účtu s oprávněními správce.

Pokud uživatel v síti požaduje oprávnění pro správu, ale nepotřebuje je pro každodenní úkoly, můžete mu přiřadit dva uživatelské účty:

  • Typický uživatelský účet, který je založen na roli Standardní uživatel pro každodenní úkoly.

  • Účet, který je založen na roli uživatele Správce sítě poskytující uživateli neomezený přístup k doméně.

Pak byste měli uživateli dát pokyn k použití účtu s oprávněními správce jen k dokončení konkrétních úkolů.

Účet správce sítě je známý a výkonný účet. Uživatelé, jimž je tato role přidělena, musí dodržet následující postupy, které pomáhají redukovat neoprávněný přístup k síti a zneužití přístupových oprávnění.

  • Vždy používejte silná hesla.

  • Přihlaste se pomocí uživatelského účtu založeného na roli Standardní uživatel, abyste mohli provádět každodenní úlohy.

  • Pokud jste přihlášení pomocí účtu Správce sítě, nikdy nenechávejte počítač bez obsluhy.

  • Neposkytujte ostatním heslo k účtu Správce sítě

  • Nikdy nenechávejte papírek s heslem pro účet Správce sítě poblíž počítače.

Pokyny k vytvoření nového uživatelského účtu získáte v části Přidání uživatelského účtu dále v tomto dokumentu.