Přidání role uživatele

Platí pro: Windows SBS 2008

Kromě použití nebo změny výchozích rolí uživatelů můžete vytvářet nové role uživatelů pomocí Průvodce přidáním nové role uživatele. Role uživatele, které vytvoříte, lze přizpůsobit potřebám vaší firmy. Stejně jako výchozí role uživatele v systému Windows SBS 2008 poskytují vlastní role uživatele společná nastavení uživatelských účtů, u nichž jsou použity.

Podrobné pokyny k přidání nové role uživatele získáte v části Přidání nové role uživatele.