Uložení uživatelského účtu jako role uživatele

Platí pro: Windows SBS 2008

Můžete vytvořit roli uživatele, která je založena na existujícím uživatelském účtu. Pokud jste například vytvořili přizpůsobený uživatelský účet, který má přístup pouze ke konkrétním prostředkům v síti, můžete vytvořit roli uživatele na základě tohoto přizpůsobeného uživatelského účtu. Při vytvoření této nové role uživatele můžete roli zobrazit jako jednu z možných rolí uživatelů v průvodci přidáním nové role uživatele.

Další informace získáte v části Přidání uživatelského účtu jako role uživatele.