Změna názvu a popisu interního webu

Platí pro: Windows SBS 2008

V systému Windows SBS 2008 se interní web ve výchozím nastavení nazývá CompanyWeb a popisuje se jako Interní web. Název webu a jeho popis můžete změnit na základě potřeb své organizace.

Pokyny ke změně názvu a popisu interního webu získáte v části Změna názvu a popisu interního webu dále v tomto dokumentu.