Upravení vlastností kvóty

Platí pro: Windows SBS 2008

Limity kvóty a prahové hodnoty upozornění, které jsou nastaveny pro svazek nebo složku, můžete zobrazit a upravit v dialogovém okně Vlastnosti kvóty.

Zobrazení nebo úprava vlastností kvóty

  1. Otevřete Správce prostředků souborového serveru (FSRM). Chcete-li otevřít nástroj Správce DNS, klikněte na tlačítko Start, na možnost Nástroje pro správu a na možnost Správce prostředků souborového serveru.

  2. V navigačním podokně klikněte na položku Správa kvót a potom na možnost Kvóty.

  3. V podokně výsledků klikněte na cestu ke kvótě, u které chcete zobrazit nebo změnit vlastnosti.

  4. V podokně Akce klikněte na možnost Upravit vlastnosti kvót.

  5. Informace o jednotlivých vlastnostech v dialogovém okně získáte v části Vlastnosti kvóty. Po dokončení kliknutím na tlačítko OK uložte změny.

Vlastnosti kvóty

Položka Podrobnosti

Kopírovat vlastnosti z šablony kvót (nepovinné)

Zobrazuje název šablony v textovém poli v případě, že jste vlastnosti zkopírovali z existující šablony kvóty. Chcete-li zkopírovat všechny vlastnosti ze šabony kvóty nebo použít jinou šablonu kvóty, vyberte šablonu kvóty v poli se seznamem a pak klikněte na tlačítko Kopírovat.

Cesta kvóty

Zobrazuje cestu svazku nebo složky, kde je použita kvóta.

Popisek (nepovinný)

K dispozici je textové pole pro zadání popisku kvóty.

Omezení

Zobrazuje maximální přípustnou velikost svazku nebo složky. Chcete-li změnit limit, zadejte do textového pole novou hodnotu. Rozevírací seznam obsahuje dostupné jednotky, ze kterých můžete vybrat jednotku kvóty (kB, MB, GB, TB).

Vynucená kvóta

Zakazuje uživatelům překročení limitu kvóty.

Doporučená kvóta

Umožňuje uživatelům překročení limitu kvóty, ale v takovém případě jsou generována oznámení.

Prahové hodnoty oznamování

Obsahuje souhrn upozornění, která jsou generována, pokud využití dosáhne předem definovaných úrovní.

Přidat

Otevře se dialogové okno Přidat prahovou hodnotu, kde je možné nakonfigurovat novou prahovou hodnotu upozornění.

Informace o přidání nebo změně výchozích prahových hodnot získáte v části Přidání nebo úprava prahových hodnot upozornění.

Upravit

Otevře se dialogové okno Vlastnosti prahové hodnoty a jsou zobrazeny vlastnosti vybrané prahové hodnoty upozornění.

Informace o přidání nebo změně výchozích prahových hodnot získáte v části Přidání nebo úprava prahových hodnot upozornění.

Odebrat

Odebere vybranou prahovou hodnotu upozornění.

Zakázat kvótu

Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka, je kvóta povolena. Je-li zaškrtnuto toto políčko, není kvóta vynucena a nejsou generována upozornění.