Vytvoření šablony kvóty

Platí pro: Windows SBS 2008

Nová šablona kvóty se vytváří v dialogovém okně Vytvořit šablonu kvóty.

Vytvoření šablony kvóty

  1. Otevřete Správce prostředků souborového serveru (FSRM). Chcete-li otevřít nástroj Správce DNS, klikněte na tlačítko Start, na možnost Nástroje pro správu a na možnost Správce prostředků souborového serveru.

  2. V navigačním podokně klikněte na položku Správa kvót a potom na možnost Šablony kvóty.

  3. V podokně Akce klepněte na možnost Vytvořit šablonu kvóty. Zobrazí se dialogové okno Vytvořit šablonu kvóty.

  4. Informace o jednotlivých vlastnostech v dialogovém okně získáte v části Vytvořit šablonu kvóty. Po dokončení kliknutím na tlačítko OK uložte změny.

Poznámka

Tyto pokyny slouží k vytvoření šablony kvóty z existující kvóty. Po kliknutí na položku Vytvořit šablonu z kvóty v podokně Akce se otevře dialogové okno Vytvořit šablonu kvóty.

Vytvořit šablonu kvóty

Položka Podrobnosti

Kopírovat vlastnosti z šablony kvót (nepovinné)

Můžete zkopírovat všechny vlastnosti z existující šablony kvóty a následně úpravou těchto vlastností vytvořit novou šablonu kvóty. Chcete-li zkopírovat všechny vlastnosti ze šabony kvóty, vyberte šablonu kvóty v poli se seznamem a pak klikněte na tlačítko Kopírovat.

Název šablony

Do tohoto textového pole zadejte název nové šablony kvóty.

Popisek (nepovinný)

Do tohoto textového pole zadejte popisek (pokud jej chcete zahrnout).

Omezení

Do tohoto textového pole zadejte číslo vyjadřující maximální přípustnou velikost svazku nebo složky. Rozevírací seznam obsahuje dostupné jednotky, ze kterých můžete vybrat jednotku kvóty (kB, MB, GB, TB).

Vynucená kvóta

Zakazuje uživatelům překročení limitu kvóty.

Doporučená kvóta

Umožňuje uživatelům překročení limitu kvóty, ale v takovém případě jsou generována oznámení.

Prahové hodnoty oznamování

Obsahuje souhrn upozornění, která jsou generována, pokud využití dosáhne předem definovaných úrovní.

Přidat

Otevře se dialogové okno Přidat prahovou hodnotu, kde je možné nakonfigurovat novou prahovou hodnotu upozornění.

Informace o přidání nebo změně výchozích prahových hodnot získáte v části Přidání nebo úprava prahových hodnot upozornění.

Upravit

Otevře se dialogové okno Vlastnosti prahové hodnoty a jsou zobrazeny vlastnosti vybrané prahové hodnoty upozornění.

Informace o přidání nebo změně výchozích prahových hodnot získáte v části Přidání nebo úprava prahových hodnot upozornění.

Odebrat

Odebere vybranou prahovou hodnotu upozornění.