Vytvoření kvóty

Platí pro: Windows SBS 2008

V dialogovém okně Vytvořit kvótu můžete vytvořit nové kvóty, které umožňují nastavit limit povoleného prostoru pro svazek nebo složku. Můžete vytvořit vlastní kvótu nebo vytvořit novou kvótu z existující šablony.

Vytvoření nové kvóty

 1. Otevřete Správce prostředků souborového serveru (FSRM). Chcete-li otevřít nástroj Správce DNS, klikněte na tlačítko Start, na možnost Nástroje pro správu a na možnost Správce prostředků souborového serveru.

 2. V navigačním podokně klikněte na položku Správa kvót a potom na možnost Kvóty.

 3. V podokně Akce klikněte na možnost Vytvořit kvótu.

  note
  Informace o jednotlivých vlastnostech v dialogovém okně získáte v části Vytvoření vlastností kvóty. Po dokončení kliknutím na tlačítko Vytvořit vytvořte a použijte novou kvótu v zadané cestě.

 4. Pokud jste zadali vlastní vlastnosti, otevře se dialogové okno Uložit vlastní vlastnosti jako šablonu. Při vytvoření kvóty s vlastními vlastnostmi můžete tyto vlastnosti uložit dvěma způsoby:

  1. Chcete-li vytvořit novou šablonu, kterou bude možné použít u právě vytvořené kvóty a znovu použít při vytváření dalších kvót, postupujte takto: Klikněte na možnost Uložit vlastní vlastnosti jako šablonu, do textového pole Název šablony zadejte název a klikněte na tlačítko OK. Všechny kvóty založené na šabloně můžete automaticky aktualizovat úpravou této šablony.

  2. Chcete-li vytvořit pouze samostatnou kvótu s vlastními vlastnostmi, postupujte takto: Klikněte na položku Uložit vlastní vlastnosti bez vytvoření šablony a potom klikněte na tlačítko OK.

Vytvoření vlastností kvóty

Položka Podrobnosti

Cesta kvóty

Označte svazek nebo složku, kde mají být vlastnosti kvóty použity. Do textového pole zadejte cestu nebo kliknutím na tlačítko Procházet cestu ke kvótě vyhledejte.

Vytvořit kvótu pro cestu

Výběrem této možnosti použijete vlastnosti kvóty u svazku nebo složky v textovém poli Cesta kvóty

Automaticky použít šablonu a vytvořit kvóty u existujících a nových podsložek

Tuto možnost vyberte, chcete-li aby vlastnosti z existující šablony kvóty byly použity u existujících a nových podsložek v cestě k nadřízenému svazku nebo složce.

notePoznámka
Pomocí automatické kvóty můžete přiřadit šablonu kvóty k nadřazenému svazku nebo složce. Kvóty založené na této šabloně jsou automaticky generovány a použity u existujících podsložek a u jakýckoli podsložek, které budou vytvořeny.

Odvodit vlastnosti od této šablony kvót (doporučeno)

Tuto možnost vyberte, chcete-li použít vlastnosti z existující šablony kvóty. Pak vyberte šablonu kvóty v poli se seznamem, z něhož chcete odvodit vlastnosti.

notePoznámka
Odvozování kvót ze šablon se doporučuje. Díky tomu můžete šablonu upravit a následně aktualizovat všechny nebo vybrané kvóty založené na této šabloně.

Definovat vlastní vlastnosti kvóty

Tuto možnost vyberte, pokud chcete pro kvótu definovat vlastní vlastnosti. Pokud chcete nastavit vlastní vlastnosti, klikněte na možnost Definovat vlastní vlastnosti kvóty a pak kliknutím na položku Vlastní vlastnosti otevřete dialogové okno Vlastnosti kvóty.

Informace o jednotlivých vlastnostech v dialogovém okně Vlastnosti kvóty získáte v části Vlastnosti kvóty v tématu Upravení vlastností kvóty

Souhrn vlastností kvót

Před dokončením procesu vytvoření a použití kvóty u vybrané cesty zkontrolujte shrnutí vlastností pro tuto kvótu.