Monitorování a vytváření sestav v systému Windows Small Business Server 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Systém Windows SBS 2008 obsahuje funkci monitorování a vytváření sestav, která umožňuje příjem detailních sestav o stavu sítě. Sestavy obsahují informace o stavu součástí zabezpečením, aktualizace, výstrahy, využití e-mailů a protokoly událostí systému v síti se systémem Windows SBS 2008. V závislosti na potřebách vaší firmy můžete síťové sestavy přizpůsobit tak, aby zobrazovaly položky, jejichž monitorování upřednostňujete.

Tento dokument vysvětluje, jaké položky jsou v síti monitorovány, jaký je obsah síťových sestav, a jak můžete spravovat a prohlížet síťové sestavy v systému Windows SBS 2008.