Výběr mezi samostatnou a hybridní MDM s nástrojem Configuration Manager Microsoft IntuneChoose between Microsoft Intune standalone and hybrid MDM with Configuration Manager

Platí pro: System Center Configuration Manager (Current Branch)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Od 14. srpna 2018 se hybridní Správa mobilních zařízení (MDM) je zastaralé funkce.As of August 14, 2018, hybrid mobile device management (MDM) is a deprecated feature. Intune v Azure je doporučené řešení MDM od Microsoftu.Intune on Azure is Microsoft's recommended MDM solution.

Další informace najdete v tématu hybridní MDM.For more information, see What is hybrid MDM.

Změnit autoritu MDMChange the MDM authority

Pokud potřebujete změnit nastavení autority MDM, můžete změnit ho sami bez nutnosti kontaktovat Microsoft Support a to aniž byste museli zrušit registraci a provést novou registraci existujících spravovaných zařízení.If you need to change the MDM authority setting, you can change it yourself without having to contact Microsoft Support, and without having to unenroll and reenroll your existing managed devices. Další informace najdete v tématu změnit autoritu MDM.For more information, see Change your MDM authority.