Co je Microsoft Stream?What is Microsoft Stream?

Microsoft Stream je videoslužba pro organizace, do které můžou zaměstnanci bezpečně nahrávat videa, pouštět si je a sdílet.Microsoft Stream is an Enterprise Video service where people in your organization can upload, view, and share videos securely. Můžete sdílet záznamy výuky, schůzek, prezentací, školení nebo jiná videa, která pomáhají vašemu týmu ve spolupráci.You can share recordings of classes, meetings, presentations, training sessions, or other videos that aid your team's collaboration. Microsoft Stream umožňuje také snadné sdílení komentářů k videu a přidávání časových kódů do komentářů a popisků, abyste mohli odkazovat na konkrétní body ve videu a projednat je s kolegy.Microsoft Stream also makes it easy to share comments on a video, tag timecodes in comments and descriptions to refer to specific points in a video and discuss with colleagues.

Microsoft Stream je zabezpečená služba videa, která vám umožňuje nastavit, kdo může videa zobrazit, a určit, s kým ve vaší organizaci se video může sdílet.Microsoft Stream is a secure video service so you can manage who views your video content and determine how widely to share within your organization. Bezpečný přístup k aplikaci a ochranu citlivého firemního obsahu zajišťuje služba Azure Active Directory, která je uznávanou špičkou v oblasti systémů správy identit.Secure application access is enabled by Azure Active Directory, a recognized leader in identity management systems, to protect sensitive corporate content.

Microsoft Stream umožňuje také organizovat obsah do kanálů a skupin, aby bylo jeho hledání jednodušší.Microsoft Stream also helps you organize content into channels and groups so it's easier to find. Služba Microsoft Stream dobře spolupracuje i s dalšími aplikacemi Office 365, jako jsou Teams, SharePoint, OneNote a Yammer, a poskytuje tak ještě více možností, jak najít relevantní obsah.Microsoft Stream works well with other Office 365 apps like Teams, SharePoint, OneNote, and Yammer, giving even more ways to discover more relevant content.

Pokud používáte Office 365 Video a chcete přejít na Microsoft Stream, přečtěte si téma Přechod z Office 365 Video.If you are using Office 365 Video and want to transition to Microsoft Stream, see Transition from Office 365 Video.

Seznamte se s Microsoft Stream v několika minutách a dívejte se na videa na všech svých zařízeních odkudkoli a kdykoli.Get started with Microsoft Stream in minutes and view videos on all your devices from anywhere, anytime. Pokud hledáte podrobnější informace o konkrétním tématu, podívejte se do obsahu.For more details about a particular topic, see the table of contents.