Kvóty a omezení v aplikaci Microsoft StreamQuotas and limitations in Microsoft Stream

Toto téma popisuje kvóty a omezení spojená s datovým proudem Microsoft Stream pro placené i zkušební plány.This topic describes quotas and limitations associated with Microsoft Stream for both Paid and Trial plans. Pokud se k těmto limitům dostáváme, máte obavy, abyste se k nám mohli dostat prostřednictvím lístku na podporu, a můžeme zjistit, zda lze aktuální limit zvýšit.If you are getting close to these limits and have concerns feel free to reach out to us via a support ticket and we can determine if the current limit can be raised.

Omezení nájemníkůTenant limits

OperaceOperation Omezení nájemníkůTenant Limits
Celkový počet videíTotal Videos 500 000500,000
Celkové úložištěTotal Storage Viz podrobnosti o diskové kvótěSee storage quota details
Celkem kanálůTotal Channels 20 00020,000
Maximální počet současných živých událostí (v předživé nebo živé)Maximum concurrent live events (in pre-live or live) 151151

1 počet živých událostí a počet účastníků podléhá změně a závisí na dostupnosti služby.1 Number of live events and attendee counts are subject to change and dependent on service availability.

Skupinová omezeníGroup limits

OperaceOperation Omezení skupinyGroup Limits
Kanály pro skupinu O365Channels per O365 group 1 0001,000

Omezení kanáluChannel limits

OperaceOperation Omezení kanáluChannel Limits
Videa na kanálVideos per channel 10 00010,000

Omezení videaVideo limits

OperaceOperation Omezení videaVideo Limits
Skupiny zabezpečení Users/AD přiřazené na videoUsers/AD security groups assigned per video 1 0001,000
Titulky/titulky na videoSubtitle/captions tracks per video 2020
Celkový počet miniatur na videoThumbnails total per video 55
Komentáře na videoComments per video 2 5002,500
Přehrávání videa na vyžádání videaPlayback of video on demand videos Až 1080pUp to 1080p
Přehrávání živých akcíPlayback of live events Až 720pUp to 720p

Omezení velikosti souboruFile size limits

EntityEntity Omezení velikostiSize Limits
Maximální videosouborMax Video File 50 GB50 GB
Maximální velikost miniatury na souborMax Thumbnail size per file 4 MB4 MB
Maximální stopa textu/velikost titulkůMax Text Track / Subtitle size 2 MB2 MB

Omezení uživatelůUser limits

EntityEntity Omezení velikostiSize Limits
Nahrány videa na uživateleUploaded videos per user 5 0005,000
Kanály vytvořené pro jednoho uživateleChannels created per user 10001000
Celkový počet komentářůTotal Comments 50 00050,000

Zkušební plányTrial plans

Seznamte se s licencemi a kvótami zkušebního plánu.Learn about Trial plan licensing and quotas.

Omezení zvukuAudio limits

  • Datový proud společnosti Microsoft nepodporuje pouze zvukové odesílání.Microsoft Stream does not support audio-only uploads.

Viz takéSee also