IDebugMethodField::EnumStaticLocals

Vytvoří enumerátor pro statické lokální proměnné metody.

Syntaxe

HRESULT EnumStaticLocals( 
   IEnumDebugFields** ppLocals
);
int EnumStaticLocals(
   out IEnumDebugFields ppLocals
);

Parametry

ppLocals
mimo Vrátí objekt IEnumDebugFields představující seznam statických národních prostředí. Vrátí hodnotu null, pokud nejsou žádné statické lokální hodnoty.

Návratová hodnota

V případě úspěchu vrátí S_OK nebo vrátí S_FALSE, pokud nejsou k dispozici žádná statická národní prostředí. V opačném případě vrátí kód chyby.

Poznámky

Každý prvek je objekt IDebugField , který představuje různé typy statických národních prostředí. Voláním metody GetKind pro každý objekt určíte přesně to, jaký typ statické lokální proměnné objekt představuje.

Viz také