Protokolování v nástroji MSBuildLogging in MSBuild

Protokolování poskytuje způsob, jak můžete monitorovat průběh sestavení.Logging provides a way for you to monitor the progress of a build. Protokolování zachycuje události, zprávy, upozornění a chyby sestavení v souboru protokolu.Logging captures build events, messages, warnings, and errors in a log file.

V této částiIn this section

Popisuje různé aspekty protokolování v nástroji MSBuild.Describes the various aspects of logging in MSBuild.

Popisuje kroky potřebné k vytvoření protokolovacího nástroje s jedním procesorem.Outlines the steps required to create a single-processor logger.

Popisuje, jak protokolování funguje v prostředí s více procesory a v obou modelech protokolování více procesorů.Describes how logging works in a multi-processor environment and the two multi-processor logging models.

Popisuje, jak vytvořit protokolovací nástroje s více procesory a jak používat ConfigurableForwardingLogger.Outlines how to create multi-processor-aware loggers and how to use the ConfigurableForwardingLogger.

Popisuje způsob vytváření vlastních protokolovacích nástrojů pro přesměrování.Outlines how to create custom forwarding loggers.

Viz takéSee also