Visual Studio Icon Cílení a kompatibilita platformy Visual Studio 2015


Visual Studio 2015 obsahuje mnoho nových skvělých funkcí, které podporují vývoj multiplatformních mobilních řešení, vývoj pro web a cloud, vylepšení IDE pro vyšší produktivitu a další.

Požadavky na systém

Systémové požadavky sady Visual Studio 2015 najdete na stránce Systémové požadavky sady Visual Studio 2015.

Cílení na platformy

Visual Studio obsahuje nejmodernější nástroje a technologie pro vytváření aplikací, které využívají nejnovější funkce různých platforem. Visual Studio 2015 také cílí na starší platformy, například Windows 7, takže můžete vytvářet nové nebo modernizovat existující aplikace, které fungují ve starších verzích Windows, a přitom využívat vylepšené vývojářské nástroje, funkce pro kontrolu kvality a možnosti týmové spolupráce v sadě Visual Studio 2015. Další informace naleznete v článku Správa odkazů projektu a Visual Studio – přehled cílení na více platforem.

Visual Studio 2015 – podpora vývoje desktopových aplikací pro Windows

Cílová platforma 1 Vývoj nativního kódu Vývoj spravovaného kódu
Windows 10 ✔️ 2 ✔️ 2
Windows 8.1 ✔️ 2 ✔️ 2
Windows 8 ✔️ 2 ✔️ 2
Windows 7 ✔️ ✔️
Windows Vista ✔️ 3 ✔️ 3
Windows XP ✔️ 3 ✔️ 3, 5
Windows Server 2012 R2 ✔️ 2 ✔️ 2
Windows Server 2012 ✔️ ✔️
Windows Server 2008 R2 ✔️ ✔️
Windows Server 2008 ✔️ ✔️
Windows Server 2003 ✔️ 3 ✔️ 4, 5
Poznámky pod čarou:
1. Visual Studio podporuje uvedené platformy v případě používání nejnovější aktualizace Service Pack pro danou platformu. Další informace najdete v článku Životní cyklus podpory Microsoft.
2. V následující tabulce najdete informace o podpoře sady Visual Studio 2015 pro vývoj aplikací pro Windows Store a univerzálních aplikací pro Windows.
3. Nástroje pro vzdálené ladění a profilování nejsou u cílové platformy dostupné.
4. Vyžaduje souběžnou instalaci se sadou Visual Studio 2010. Další informace naleznete v tématu: Přehled produktové řady Visual Studio 2012 a platformní podpory.
5. Vyžaduje použití spravovaného cílení na více platforem sady Visual Studio.

Podpora sady Visual Studio 2015 pro vývoj univerzálních aplikací pro Windows a aplikací pro Windows Store a Windows Phone

Univerzální aplikace pro Windows a aplikace pro Windows Store a Windows Phone můžete vytvářet pomocí následujících edicí sady Visual Studio 2015.

Visual Studio edice 2015 Nainstalovaný operační systém pro vývoj Univerzální pro Windows Aplikace pro Windows Store pro Windows 8.1 Aplikace pro Windows Phone 8.1 Aplikace pro Windows Store pro Windows 8 Aplikace pro Windows Phone 8
Enterprise, Professional, Community Windows 10 ✔️ ✔️ 2 ✔️ Nepodporuje se 3 ✔️ 4, 5
Enterprise, Professional, Community Windows 8.1 ✔️ 1 ✔️ 2 ✔️ Nepodporuje se 3 ✔️ 4, 5
Enterprise, Professional, Community Windows
Server 2012 R2
Pouze sestavení Pouze build 2 Jenom build Nepodporuje se. Pouze sestavení
Enterprise, Professional, Community Windows 8 ✔️ 1 Nepodporováno Nepodporuje se. Nepodporuje se ✔️ 5
Enterprise, Professional, Community Windows
Server 2012
Pouze sestavení Nepodporuje se. Nepodporuje se. Nepodporováno Pouze sestavení
Enterprise, Professional, Community Windows 7 Pouze sestavení Nepodporováno Nepodporováno Nepodporováno Nepodporováno
Express for Windows 10 Windows 10 ✔️ Nepodporováno Nepodporováno Nepodporováno Nepodporováno
Poznámky pod čarou
1. Když Visual Studio běží na operačním systému starším než Windows 10, je možné, že některé funkce pro vývoj univerzálních aplikací pro Windows budou mít nižší nebo neúplnou funkčnost.
2. Zahrnuje podporu vzdáleného ladění pro Windows 8.1.
3. Visual Studio 2015 podporuje migraci projektů aplikací pro Windows Store z Windows 8 na Windows 8.1. Pomocí sady Visual Studio 2013 je možné spravovat existující projekty pro Windows 8 včetně vzdáleného ladění na Windows 8.1 a Windows 8. Sadu Visual Studio 2012 použijte k vytvoření nových projektů pro Windows 8.
4. Visual Studio 2015 podporuje migraci projektů Windows Phone 7 a 7.5 na Windows Phone 8.
5. Podporuje migraci projektů Windows Phone 8 na Windows Phone Silverlight 8.1.

Kompatibilita s předchozími verzemi

Ve Visual Studiu 2015 otevřete i projekty aplikací pro Windows Store pro Windows 8.1 a Windows Phone 8.1.

Sadu Visual Studio 2015 můžete nainstalovat a používat spolu se sadou Visual Studio 2013 a Visual Studio 2012. Také jí můžete přeinstalovat Visual Studio 2015 RC, aniž by bylo třeba verzi RC odinstalovat.

.NET 4.6 je vysoce kompatibilní místní aktualizace pro verze .NET 4, .NET 4.5, .NET 4.5.1 a .NET 4.5.2. Další informace o kompatibilitě rozhraní .NET naleznete v tématu Kompatibilita aplikací v rozhraní .NET Framework.

Cesty upgradu

Když použijete podporovanou cestu upgradu, vaše soubory zdrojů, řešení a projektů v sadě Visual Studio budou nadále fungovat. Můžete ale očekávat nutnost provedení změn kódu. Nemůžeme sice zaručit binární kompatibilitu mezi jednotlivými verzemi, budeme se ale snažit co nejlépe zdokumentovat významné změny, abychom vám usnadnili úpravy.

Cesty upgradu nástroje Release Management

Release Management 2015 je úplný přehled, který zahrnuje poslední přidané funkce a aktualizace softwaru. Předtím, než se pokusíte upgradovat na Release Management 2015, se ujistěte, že máte úplnou zálohu aktuálních databází a kryptografický klíč RSA (viz tento příspěvek na blogu obsahující pokyny pro export kryptografických klíčů RSA). V případě selhání instalace nástroje Release Management nebude možné restartovat aktualizaci nebo se vrátit k předchozí verzi produktu Release Management bez provedení operace obnovení.

Následující cesty upgradu se týkají této verze.

Podporované upgrady

  • Release Management pro Visual Studio 2013 na Release Management pro Visual Studio 2015
  • Release Management pro Visual Studio 2013 Update 4 na Release Management pro Visual Studio 2015
  • Release Management pro Visual Studio 2015 RC na Release Management pro Visual Studio 2015

Na začátek stránky