Visual Studio 2012 Update 4Visual Studio 2012 Update 4

Informace o této předchozí vydané verzi najdete v článku věnovaném aktualizacím sady Visual Studio a v článku ve znalostní bázi Knowledge Base věnovaném aktualizaci sady Visual Studio.For information about this previous release, see Visual Studio Updates and the Visual Studio Update KB Article.

Poznámka

Nejedná se o nejnovější verzi sady Visual Studio.This is not the latest version of Visual Studio. Pokud si chcete stáhnout nejnovější verzi, přejděte prosím na aktuální zprávu k vydání verze pro Visual Studio 2017.To download the latest release, please visit the current release notes for Visual Studio 2017.


Stáhnout Visual Studio 2012Download Visual Studio 2012

Soubory ke stažení pro starší verze sady Visual Studio jsou k dispozici na webu my.visualstudio.com. Tento web se používá na základě předplatného, ale každý má možnost si vytvořit bezplatné předplatné Dev Essentials.Downloads for earlier versions of Visual Studio are available on my.visualstudio.com. This is a subscription-based site, but anyone can create a free Dev Essentials subscription. Další informace naleznete na stránce Dev Essentials.Please see the Dev Essentials page for more information.


Datum vydání: 13. listopadu 2013Released Date: November 13, 2013

K dispozici jsou aktualizace i pro tyto produkty:Updates for these other products are also available:

  • IntelliTrace Collector for Visual StudioIntelliTrace Collector for Visual Studio
  • Visual Studio Team Foundation Server 2012Visual Studio Team Foundation Server 2012
  • Visual Studio Team Foundation Server Express 2012Visual Studio Team Foundation Server Express 2012
  • Remote Tools for Visual Studio 2012Remote Tools for Visual Studio 2012
  • Agents pro sadu Visual Studio 2012Agents for Visual Studio 2012
  • Agents pro sadu Visual Studio 2012 – jazyková sadaAgents for Visual Studio 2012 Language Pack
  • Distribuovatelné součásti Visual C++ pro Visual Studio 2012Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012

Poznámka

Podpora pro sadu Visual Studio 2012 se poskytuje jenom u aktualizace Update 4, která se bere jako aktualizace Visual Studio 2012 Service Pack, a u verze Visual Studio 2012 RTM vydané v srpnu 2012.Support for Visual Studio 2012 is only provided on Update 4, which is considered the Visual Studio 2012 Service Pack, as well as the Visual Studio 2012 RTM version, released in August, 2012. Další informace najdete v článku Zásady životního cyklu podpory společnosti Microsoft.For more information, see the Microsoft Support Lifecycle Policy.


Na začátek stránky
Top of Page