Nastavení předvoleb pro smlouvy na portálu pro správu

Supersprávci mohou na portálu pro správu (portál pro správu) nastavit určité předvolby, které se použijí globálně pro každou smlouvu. Tyto předvolby automaticky vyplní podrobnosti o předplatném pro vaše správce, když přidávají předplatitele, a mohou je upravovat jenom globálně superspravovatelé.

Předvolby přístupu

Abyste mohli zobrazit nebo upravit předvolby, musíte být přihlášeni k portálu pro správu pomocí přihlašovacího ID, které má k této smlouvě práva superspravovatelem.

Nastavení předvoleb:

  1. Přihlaste se k portálu pro správu s ID, které má oprávnění supers práv správce.

  2. V levém podokně klikněte na ikonu nastavení.

    Tlačítko Předvolby správce

  3. Klikněte na Předvolby smlouvy. Na levé straně se otevře panel a zobrazí se vaše dostupné předvolby.

    Dialogové okno s oknem Předvolby správce

Nastavení předvoleb

Pojďme prozkoumat všechny dostupné předvolby a jejich účinky.

Smlouva

Pokud máte více smluv, pro které jste superspravovatelem, budete moct požadovanou smlouvu zvolit v rozevíracím seznamu napravo od rozbaleného panelu nastavení. Předvolby, které nastavíte, budou platit jenom pro tuto smlouvu. Jednotliví správci mohou některé z těchto předvoleb při přiřazování předplatných potlačit případ od případu.

Pokud je k e-mailové adrese, kterou jste použili k přihlášení, přidružená jenom jedna smlouva, zobrazí se napravo od rozbaleného panelu nastavení a rozevírací seznam bude zakázaný.

Kontaktní e-mailová adresa

Tato předvolba umožňuje předplatitelům kontaktovat správce prostřednictvím tlačítka Kontaktovat správce na stránce předplatných na portálu pro předplatitele. Pokud je tato předvolba prázdná, zprávy odběratele se předá všem správcům a superschůdkům ve smlouvě. K přizpůsobení cílové skupiny pro tento kontaktní e-mail doporučujeme použít skupinový e-mailový alias nebo skupinu zabezpečení. Pokud chcete, můžete také zadat e-mailovou adresu jednotlivce.

Poznámka

E-mailová adresa, kterou tady vypište, NEBUDE předplatitelům poskytnuta. Když odběratel odešle žádost Kontaktujte mého správce na portálu pro předplatitele, zpráva se předá aliasu, aniž by ji předplatitelovi vystavil.

Výchozí úroveň předplatného

Pomocí tohoto nastavení můžete určit, které úrovně předplatného zahrnuté ve vaší smlouvě jsou ve výchozím nastavení vybrány při přiřazení předplatného uživateli. Správci mohou toto nastavení změnit na libovolnou úroveň předplatného ve vaší smlouvě – stačí, když se opakovaně vyhoníte ze své nejčastější volby.

Výchozí předvolby komunikace

Nastavení výchozího komunikačního jazyka a národního prostředí může zjednodušit proces přiřazování předplatných. Pokud je například váš vývojový tým umístěný v jiné zemi než váš tým pro správu, můžete nastavit předvolby, které jsou pro umístění odběratelů nejlepší. Tato nastavení mohou i nadále měnit všichni správci pro jednotlivé odběratele.

Výchozí nastavení externích odběratelů

Tato předvolba umožňuje rozhodnout, jestli správci mohou přidávat předplatitele mimo tenanta nebo adresář vaší organizace. Pokud tuto možnost vypnete, nebudou povoleni žádní externí odběratelé. Pokud ho povolíte a správce se pokusí přidat externího předplatitele, zobrazí se mu dotaz, jestli má potvrdit svou volbu, a bude mu povoleno předplatné přiřadit. Správci nemohou toto nastavení přepsat.

Výchozí nastavení stahování

Povolením tohoto nastavení, které je ve výchozím nastavení povoleno, budou mít předplatitelé přístup ke stahování, když správci vytvoří nová předplatná. Správci mohou stále zakázat stahování pro jednotlivá předplatná. Zakázáním přístupu ke stažení se také zakáže přístup ke klíčům Product Key.

Oznámení o přemísťování

Výslovný souhlas s přijetím e-mailu, když se přiřazení ve smlouvě přetítí. Toto e-mailové oznámení se pošle na kontaktní e-mailovouadresu nebo na všechny správce ve vaší smlouvě, pokud neexistuje žádná kontaktní e-mailová adresa. Pomocí rozevírací nabídky můžete nakonfigurovat prahovou hodnotu, při které chcete být upozorněni.

Nejčastější dotazy

Otázka: Můžu zakázat kontaktní e-mailovou adresu, aby předplatitelé nekontaktovali správce?

O: Ne – i když můžete určit, kteří správci jsou kontaktování pomocí skupiny zabezpečení, e-mailového aliasu skupiny nebo individuální e-mailové adresy, tuto funkci nelze zakázat.

Otázka: Pokud odpovím na e-mail odběratele, bude mít uživatel moji e-mailovou adresu?

Odpověď: Vzhledem k tomu, že vaše odpověď pochází z jakéhokoli e-mailového klienta, který používáte, odpověď, kterou odběratel obdrží, zobrazí e-mailovou adresu, kterou používáte. Pokud tedy reagujete z aliasu skupiny, uvidí alias skupiny. Pokud odpovíte z vlastní e-mailové adresy, uvidí ji.

Otázka: Kde najdu další informace o funkci Kontaktovat správce na portálu pro předplatitele?

O: Podívejte se na náš článek Kontaktování správce.

Otázka: Pokud nevyplníme kontaktní e-mailovou adresu a odběratel použije funkci Kontaktovat správce, kdo obdrží žádost?

O: Pokud v předvolbě Kontaktní e-mailová adresa není nastavená žádná konkrétní e-mailová adresa, obdrží žádost všichni správci ve smlouvě.

Zdroje informací

Viz také

Další kroky

Přečtěte si další informace o Visual Studio předplatných.