Začínáme se službou Azure FunctionsGet started with Azure Functions

Stažení ukázky stažení ukázkyDownload Sample Download the sample

Začněte vytvářet první funkci Azure, která spolupracuje s Xamarin.Forms .Get started building your first Azure Function that interacts with Xamarin.Forms.

Podrobné pokynyStep-by-step instructions

Kromě videa můžete postupovat podle těchto pokynů k sestavení první funkce pomocí sady Visual Studio.In addition to the video, you can follow these instructions to build your first Function using Visual Studio.

Poznámka

Pokud ještě nemáte předplatné Azure, vytvořte si bezplatný účet před tím, než začnete.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.