Programforbedringer

Bemærk

Disse produktbemærkninger beskriver funktionalitet, der muligvis ikke er udgivet endnu. Gennemgå Nyheder og planlagte tiltag for Dynamics 365 Business Central for at se, hvornår denne funktion er planlagt til frigivelse. Leveringstidsplaner og forventet funktionalitet ændres muligvis eller udsendes muligvis ikke (se Microsoft-gruppepolitik).

Vi vil fortsætte med at forbedre programmet ved at fokusere på ydeevnen på de områder, der anvendes mest. Kompetente brugere vil opleve hurtigere dataindtastning på grund af den optimering, der finder sted gennem brug af fokustilstand. Samtidig vil de opleve hurtigere respons som følge af optimering af programkoden, f.eks. optimering af, hvor hurtigt startsiden indlæses, samt forbedringer af ydeevnen i de vigtigste daglige programscenarier.

Vi vil fortsætte vores forbedringer af programmet for at gøre det lettere for softwareproducenter at bygge udvidelser oven på programmerne, f.eks. udvidelsesmuligheder for standarddimensioner, bedre håndtering af meddelelser under udførelse af enhedstest samt omstrukturering af produktions- og planlægningsprogrammer, som gør det lettere at udvide programmet. Webstedet for ideer til Business Central er fortsat en kilde til forbedringer af programmet. Denne frigivelse indeholder følgende forbedringer:

Mulighed for at skrive længere navne og beskrivelser

Du kan nu angive op til 100 tegn i alle felter af typen Beskrivelse og Navn på tværs af Business Central. I tidligere versioner var tegngrænsen 50. Denne ændring gælder for:

  • Felterne Navn og Beskrivelse på masterdatakort, f.eks. kunde-, leverandør-, vare-, kontakt- og ressourcekort.
  • Felterne Navn og Beskrivelse i dokumenter som salgs- og indkøbsordrer, fakturaer og tilbud.
  • Feltet Beskrivelse i kladder, f.eks. finanskladder og varekladder.
  • Feltet Beskrivelse i finansposter, f.eks. debitor-, kreditor- og vareposter.

Derudover kan du nu angive op til 50 tegn i feltet Beskrivelse af måleenhed. I tidligere versioner var tegngrænsen 10.

Mulighed for at bruge lagerordrer til at strukturere fysiske lageroptællinger bedre

Optælling af fysiske lagre er en af de centrale lagerprocesser i alle distributionsselskaber. Optællingen foretages enten én gang eller flere gange årligt. Den eksisterende funktionalitet til denne proces er baseret på kladder, hvilket gør det vanskeligt at spore processen og distribuere arbejdet ved optælling af større lagerbeholdninger. Siderne Lageropgørelsesordre og Registrering af lageropgørelse øger produktiviteten og afhjælper mangler i den eksisterende funktionalitet. Den nye funktion er baseret på den populære tyske lokale funktionalitet, som i vid udstrækning er blevet brugt i stort set alle implementeringer, hvor der kræves optælling af større lagerbeholdninger.

Vælge flere varer, der skal føjes til et salgs- eller købsdokument

Du kan nu vælge flere varer på én gang fra varelisten, som du vil føje til salgs- eller købsdokumenter. Du skal vælge linjehandlingen Vælg varer i salgs- eller købsdokumentet.

TIP! Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Standardvareantal på siden Opsætning af salg og tilgodehavender, udfyldes feltet Antal på salgslinjer på forhånd for alle valgte varer, når de føjes til salgsdokumentet.

Bruge en gyldighedspolitik for salgstilbud til at styre, hvornår salgstilbud udløber

Du kan nu indstille en datoformel i feltet Beregning af tilbuddets gyldighed på siden Opsætning af salg og tilgodehavender, som bliver brugt til at beregne feltet Tilbud gyldigt til dato i salgstilbud.

TIP! Du kan sikre, at salgstilbud med udløbne gyldighedsdatoer slettes, ved at køre batchjobbet Slet udløbne tilbud. Og hvis du aktiverer arkivering af salgstilbud (siden Opsætning af salg og tilgodehavender), bliver slettede salgstilbud også arkiveret, så du kan gendanne dem fra arkivet, hvis kunderne henvender sig igen.

Styre oprettelse af varer fra opslag i salgsdokumenter

Når du angiver en vare, der ikke findes på en dokumentlinje, bliver du bedt om enten at oprette et nyt varekort eller vælge en eksisterende vare. I nogle tilfælde, f.eks. ved import af mange nye varer, blokerer denne meddelelse processen. Derfor kan du nu vælge at springe meddelelsen over. På siden Opsætning af Lager skal du markere afkrydsningsfeltet Spring meddelelse over for at oprette vare.

Siden Opsætning af Lager, der viser den nye indstilling Spring meddelelse over for at oprette vare

På siden Opsætning af salg og tilgodehavender har vi allerede afkrydsningsfeltet Opret vare ud fra beskrivelse, hvor du kan fjerne markeringen for at give brugerne mulighed for at udfylde feltet Beskrivelse felt på en salgslinje med en vare, der ikke findes i systemet.

Nu kan du bruge afkrydsningsfeltet Opret vare ud fra varenr. for at gøre det muligt for brugerne at angive nummeret Felt på en salgslinje med et vare, der ikke findes i systemet. Det samme felt føjes til siden Købsopsætning for købslinjer.

Bemærk at afkrydsningsfeltet Spring meddelelse over for at oprette vare på siden Lageropsætning blot definerer, om meddelelsen om den manglende varer skal vises. Det bevirker ikke, at aktiviteten tillades eller udelukkes.

Opsætning af salg og tilgodehavender, der viser den nye indstilling Opret vare ud fra varenr.

Kopiere kundedimensioner til job, der er oprettet til kunden

Når der oprettes et job, og der er tildelt en kunde til jobbet, kopieres standarddimensionsværdier fra kunden til jobbet. Det betyder, at brugerne kun skal ændre jobbets dimensionsværdier, hvis det er nødvendigt, og at rapporteringen sker konsekvent, fordi kundens eksisterende dimensioner er tildelt til et job.

Kopiere skabeloner, der bruges til at oprette kunder, leverandører og varer

Du kan nu kopiere eksisterende dataskabeloner, når du opretter nye. Dataskabeloner (konfigurationsskabeloner) kan bruges til hurtigt at oprette kort til kunder, leverandører, varer eller kontakter. Når du vil kopiere en eksisterende dataskabelon, skal du vælge handlingen Kopiér konfigurationsskabelon på siden Konfig. skabelonhoved.

Siden Konfig. skabelonhoved, der viser handlingen Kopiér konfigurationsskabelon

Flette identiske kunder eller leverandører

Hvis der ved en fejl er blevet oprettet en dublet af en kunde- eller leverandørpost, kan du nu flette sådanne duplikerede poster til en enkelt post, hvis du har angivet rettigheden FLET DUBLETTER.

Siden Flet kunde, der viser flettekonflikter og overskrivningsfunktioner

Indstille kolonner i genvejsdimensioner på lister, i dokumenter og på journallinjer dynamisk

Felterne for de to globale dimensioner, du konfigurerer på siden Opsætning af Finans, er altid tilgængelige i kladde- og dokumentlinjer. Nu er de genvejsdimensioner, du har konfigureret på denne opsætningsside, også altid tilgængelige. Dette betyder, at du også kan tilføje genvejsdimensionsværdier direkte på kladde- og dokumentlinjer uden at åbne siden Dimensioner.

Masseimportere varebilleder

Du kan nu importere flere varebilleder på én gang. Du skal blot give dine billedfiler et navn, der svarer til dine varenumre, komprimere dem til en zip-fil, og derefter bruge siden Importér varebilleder. Alternativt kan du bruge den assisterende opsætningsvejledning Konfigurer varebilleder.

Siden Importér varebilleder, der viser handlingen Importér billeder

Se betalingsoplysninger i faktabokse med kunde- og leverandørstatistik

Oplysninger om betalinger og sidste betalingsdatoer er nu tilgængelige i faktabokse med kunde- og leverandørstatistik.

Kundelisteside, der viser faktaboks med oplysninger om modtagne betalinger og sidste betalingsdato

Slå SWIFT-koder op

Du kan nu føre en liste over SWIFT-koder for banker, du samarbejder med, og bruge den på sider, hvor du bruger bankkonti. Dette giver mulighed for nøjere udarbejdede betalinger og tvinger brugerne til at vælge SWIFT-koder på foruddefinerede lister i stedet for at angive dem som fritekst.

Siden Bankkonto, der viser opslag i feltet SWIFT-kode

Sikre, at godkendelsesbrugere er konfigureret til at køre godkendelsesprocesser

Der er tilføjet en kontrol, der skal sikre, at brugeren er oprettet på siden Godkendelsesbrugere, før han eller hun kan indlede en godkendelsesproces.

Konfigurere rapporter for lagerdokumenter

Du kan nu konfigurere, hvilke rapporter der skal udskrives for lagerdokumenter som Pluk, Læg på lager og Forsendelse, ved at bruge funktionen Rapportvalg på samme måde som ved dokumenter for andre områder.

Siden Rapportvalg, der viser rapporter, som kan vælges i lagerstyring

Se kreditorfakturanummer på lister over købsfakturaer og kreditnotaer

Kolonnen Kreditorfakturanummer vises nu på siderne Købsfakturaer og Købskreditnotaer.

Se tidsangivelser i journaler

Du kan nu se tidangivelser på forskellige journalsider, f.eks. Finansjournal, Varejournal og Sagsjournal. På denne måde kan du hurtigere finde transaktioner i journaler ud fra både dato og tidspunktet for oprettelse af transaktionen.

Tilpas brugergrænsefladen, så feltet Adresse springes over i dokumenter

Adresseoplysninger på dokumentsider udfyldes normalt automatisk på grundlag af den valgte kunde eller leverandør. I de fleste tilfælde vil brugerne derfor springe over feltet Adresse, når du bladrer gennem dokumenter ved hjælp af tastaturet.

Med funktionen Hurtig indtastning, kan du nu definere, at markøren skal springe over feltet Adresse i salgs- og købsdokumenter, når du trykker på Enter-tasten.

Side, der viser brugertilpasning af felter til hurtig indtastning

Bruge flere rollecenteraktivitetsgrupper

Udvalgte rollecentre er blevet opdateret som følger:

  • Overskrifter og andre almindelige elementer er tilføjet, hvor disse manglede.
  • Gruppen Opsætning og udvidelser er mere ensartet. F.eks. indeholder den nu Workflow.
  • Gruppen Selvbetjening er standardiseret, så den kun vises som signaler/fliser, hvilket gør det muligt for brugeren at se optællinger.

Referere til eksterne dokumentnumre på bogførte salgsdokumenter

Når kunder ringer for at forhøre sig om status for deres ordre, søger du normalt gennem listen over bogførte salgsfakturaer og forsendelser ved hjælp af kundens indkøbsordrenummer.

Indkøbsordrenummeret findes i feltet Eksternt dokumentnummer på den tilhørende salgsordre. Dette feltindhold overføres nu til bogførte salgsfakturaer og forsendelser, så du kan søge ved hjælp af det eksterne dokumentnummer.

Se versionsnummeret for Business Central-platformen

Når du foretager fejlfinding eller rapporterer et problem til support, kan du nu se versionsnummeret på Business Central-platformen på siden Systemoplysninger, hvilket fremskynder supportprocessen.

Side, der viser platformversionen på siden Systemoplysninger

Se varebeskrivelser i vareposter

Ved analyse af vareposter er det nyttigt også at kunne se varebeskrivelsen. Du kan nu føje feltet Beskrivelse til Vareposter ved at markere afkrydsningsfeltet Kopiér varebeskrivelse til poster på siden Lageropsætning.

Finde opsætningsfelter for finanskonto i basisfunktioner samt lokale og brugerdefinerede funktioner

Med funktionen Indgår-i på siderne Finanskontokort og Kontoplan kan du finde ud af, hvor en bestemt finanskonto bruges i grundlæggende opsætningsområder.

Nu medtager funktionen Indgår-i alle relevante opsætningsområder i både basisversionen, lokale versioner og de funktioner, der introduceres via udvidelser. Den forbedrede funktion bruger en hændelse, som nye funktioner kan abonnere på, til at spore tabelrelationen i tabellen Finanskonto til den oprettede opsætning, så der angives en komplet liste over opsætningen for en bestemt finanskonto.

Se dokumentvedhæftelser i kreditor- og debitorposter og under betalingsudligning

Funktionen Dokumentvedhæftelser giver dig mulighed for at vedhæfte alle typer filer til et salgs- eller købsdokument i Business Central. Dette er f.eks. praktisk ved udligning af leverandørbetalinger, så du hurtigt kan se den oprindelige faktura, som leverandøren har sendt dig.

Nu kan vedhæftede filer i salgs- og købsdokumenter ses på de resulterende sider Debitorposter og Kreditorposter sider, og du kan se dem på Udlign poster-siderne, efterhånden som du udligner betalinger for finansposter.

Viser handlingen Dokumentvedhæftelse siden Udlign poster

Konfigurere standardleveringsadresser

Kunder kan have flere adresser, men de har normalt et centrallagersted, som varer skal sendes til. Du kan nu definere en kundes standardleveringsadresse i feltet Leveringsadressekode på kundekortet, hvorefter den automatisk indsættes i de salgsdokumenter, der vedrører kunden. Du kan stadig ændre leveringsadressen i salgsdokumenter.

Viser feltet Leveringsadressekode på kundekort

Planlægge baggrundsjob med en datoformel

Du kan nu planlægge baggrundsjob eller rapporter ved at definere en datoformel, hvilket betyder en relativ dato, i stedet for at definere en fast dag. F.eks. kan du i stedet for at køre en rapport hver mandag definere at køre den i starten af hver måned ved at indtaste CM + D1. Du definerer dette i feltet Datoformel for næste kørsel på siden Kort til opgavekøpost eller siden Planlæg rapport.

Viser Datoformel for næste kørsel på siden Planlæg rapport

Se de samlede krediterede beløb, når du opretter en korrigerende kreditnota for en bogført salgsfaktura

Når du korrigerer bogførte salgsfakturaer, bliver du nu underrettet, hvis der allerede er oprettet en korrigerende kreditnota for en bogført salgsfaktura, og om den er helt eller delvist udlignet. I meddelelsen kan du se, hvilke dokumenter der allerede er udlignet på den bogførte salgsfaktura, og du kan vælge, hvilke dokumenter og beløb den skal udlignes på. Dette hjælper med at undgå overlapning og med at se, om de bogførte salgsfakturaer, der skal rettes, er udlignet helt eller delvist.

Viser den meddelelse, brugeren får, når den pågældende forsøger at oprette en korrigerende kreditnota for en allerede korrigeret bogført salgsfaktura

Ændre beskrivelser i finansposter

Hvis du har indtastet en forkert beskrivelse under bogføring, eller hvis du bare skal ændre en beskrivelse i en tidligere finanspost, kan du nu redigere feltet Beskrivelse på siden Finansposter for at overskrive den oprindelige bogføringsbeskrivelse. På siden Ændringslogposter kan du se en log over ændringer af feltet Beskrivelse.

Viser finanspost med ændret beskrivelse

ISO-koder tilføjet som attributter for lande og valutaer

Lovpligtig rapportering, elektronisk fakturering og elektroniske bankstandarder kræver normalt ISO-lande og -valutakoder ud over beskrivelser for at overholde regler og standarder. Du kan nu tilføje numeriske (trecifrede) og alfanumeriske (to bogstaver) ISO 3166-1-koder for lande og områder. Du kan også tilføje numeriske (trecifrede) og alfanumeriske (tre bogstaver) ISO 4217-koder for valutaer.

Viser siden Lande/områder med udfyldte ISO-koder

Gennemgå og eksportere fejl i RapidStart-konfigurationspakker

Mens du overfører dine data til Business Central med RapidStart-tjenester, er det praktisk at se fejl, der er opstået for en bestemt tabel i konfigurationspakken. Dette fungerer fint, når du importerer et lille antal tabeller. Men når du importerer et stort antal tabeller, skal du muligvis distribuere datarensningsopgaver til forskellige teams, fordi det er besværligt at gøre dette for hver tabel.

Når du importerer og validerer dine konfigurationspakker, kan du nu se fejl pr. pakke. Du kan vælge handlingen Vis fejl for konfigurationspakke for at se alle fejl i en konfigurationspakke. På den nye side Konfig.pakkefejl, kan du filtrere efter fejltekst, felt eller tabel, og du kan eksportere sådanne filtrerede lister til Excel. Du kan også analysere ned til en bestemt fejl for at se de nøjagtige data, der forårsager en fejl.

Viser Konfig.pakkefejl

Fortæl os, hvad du synes

Hjælp os med at forbedre Dynamics 365 Business Central ved at diskutere ideer, stille forslag og give feedback. Brug Business Central-forummet på https://aka.ms/businesscentralideas.