Finans

Microsoft Dynamics NAV indeholder en standardkonfigurationen af de fleste finansielle processer, men du kan ændre konfigurationen, så den passer til din virksomhed. Der er flere oplysninger i Konfigurere Finans.

Standardkonfigurationen indeholder en kontoplan og standardbogføringsgrupper, som gør det mere effektivt at tildele standardfinanskonti til debitorer, kreditorer og varer.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Hvis du vil Se
Udligne indgående betalinger, afstemme bankkonti under betalingsudligning og indhente udestående beløb. Administrere tilgodehavender
Foretage indbetalinger, udligne udgående betalinger og arbejde med check. Administrere skyldige beløb
Få dine debitorer til at sende betaling, før du sender til dem, eller send betaling til dine kreditorer, før de sender til dig. Fakturere forudbetalinger
Afstemme bankkonti og overføre beløb mellem bankkonti. Håndtere bankkonti
Opret intercompany-partnere, og behandl transaktioner, manuelt eller automatisk, mellem juridiske enheder inden for samme virksomhed. Administrere Intercompany-transaktioner (IC)
Analysér omkostningerne til virksomhedens drift ved at fordele faktiske og budgetterede omkostninger for operationer, afdelinger, produkter og projekter til omkostningssteder. Regnskab for omkostninger
Styre lager- og produktionsomkostninger, rapportere omkostninger og afstemme omkostninger med finansposterne. Administrere lageromkostninger
Forstå finans og kontoplanen. Om Finans og kontoplanen
Tilføje dimensioner for mere detaljeret business intelligence. Arbejde med dimensioner
Opret budgetter for at estimere forskellige finansielle aktiviteter og tildele dimensioner i forbindelse med business intelligence. Fremgangsmåde: Oprette budgetter
Registrere indtægter eller udgifter direkte i finansregnskabet uden at bogføre dedikerede forretningsdokumenter. Fremgangsmåde: Bogføre transaktioner direkte i finansposterne
Bogfør tilbageførselslinjer for at fortryde værdibogføringer i den generelle kladde eller antalsbogføringer på købs- og salgsdokumenter. Sådan tilbageføres poster
Allokere en post i en finanskladden til forskellige konti, når du bogfører kladden. Fremgangsmåde: Allokere omkostninger og indtægter
Tildel ekstra omkostninger såsom fragt og håndtering, som du har under handel, til de varer, der er involveret, så omkostningerne afspejles i lagerværdien. Fremgangsmåde: Bruge varegebyrer til at angive ekstra handelsomkostninger
Bogfør medarbejderes personlige udgifter for virksomhedsrelaterede aktiviteter, og refunder medarbejdere ved at foretage betaling til deres bankkonto. Fremgangsmåde: Registrere og refundere medarbejdernes udgifter
Realisere indtægter og udgifter i andre perioder end dem, hvor transaktionerne blev bogført. Fremgangsmåde: Periodisere indtægter og udgifter
Få mere at vide om, hvordan du bruger flere valutaer og opdaterer valutakurser automatisk. Fremgangsmåde: Opdatere valutakurser
Importere løntransaktioner fra din lønningslisteudbyder i finansbogholderiet. Fremgangsmåde: Importere løntransaktioner
Overvåge pengestrømme ind og ud af din virksomhed. Analysere pengestrømme i din virksomhed
Arbejde med regnskabsopgørelser og oversigter i Excel. Analysere regnskaber i Excel
Forberede at lukke et regnskabsår eller periode. Afslutning af år og perioder
Udarbejd en rapport over moms fra salg, og send rapporten til en skattemyndighed i EU. Fremgangsmåde: Rapportere moms til skattemyndighederne

Se også

Konfigurere Finans
Salg
Køb
Afslutte regnskabsperioder
Administrere projekter
Importere fra andre økonomisystemer
Arbejde med finanskladder
Arbejde med Dynamics NAV