Angivelse af data

Der er mange generelle funktioner, der hjælper dig med at indtaste data på en hurtig og nem måde. De generelle funktioner til indtastning af data er beskrevet i denne artikel.

Eksemplerne i denne artikel bruger demodata.

Obligatoriske felter

Når du indtaster data på sider, er visse felter markeret med en rød stjerne. Den røde stjerne betyder, at feltet skal udfyldes for at fuldføre en bestemt proces, der bruger feltet, f.eks. bogføring af en transaktion, der bruger værdien i feltet.

Selv om feltet indeholder en rød stjerne, er du ikke tvunget til at udfylde feltet, før du fortsætter til andre felter eller lukker siden. Den røde stjerne tjener kun som en påmindelse om, at du vil blive blokeret fra at udføre en bestemt proces.

Søge efter data mens du skriver

Når du begynder at indtaste tegn i et felt, vises en rulleliste med mulige feltværdier. Listen ændres, når du skriver flere tegn, og du kan vælge den korrekte værdi, når den vises.

Mange felter har en knap med en nedadgående pil, som du kan vælge. Når du vælger pilen, vises en liste med data, som du kan vælge at indtaste i feltet. Knappen har to funktioner afhængigt af felttypen:

 • Valg – viser oplysninger fra en anden tabel, som du kan indtaste i feltet. Du kan vælge én enkelt dataangivelse ad gangen.

 • Rullemenu – viser det sæt indstillinger, der findes til feltet. Du kan kun vælge én af indstillingerne.

Angive mængder ved beregning

Når du angiver tal i mængdefelter, f.eks. i feltet Antal på en varekladdelinje, kan du angive formlen i stedet for summen af mængden.

Eksempler

 • Hvis du skriver 19+19, beregnes feltet til 38.

 • Hvis du skriver 41-9, beregnes feltet til 32.

 • Hvis du skriver 12*4, beregnes feltet til 48.

 • Hvis du skriver 12/4, beregnes feltet til 3.

Angivelse af negative tal

Du kan angive negative tal på to måder. Tallet -20,5 kan angives som:

 • -20,5

  eller

 • 20,5-

I begge tilfælde registreres beløbet som -20,5.

Hvis det sidste tegn i udtrykket er et + eller et -, registreres hele udtrykket med det tegn. Eksempel, 10-20+ medfører 10 og ikke -10.

Indtaste datoer og tidspunkter

Du kan angive datoer og klokkeslæt i alle de felter, der er angivet specielt til datoer (datofelter). Du kan angive datoer med eller uden separatorer.

Bemærk

Måden, du angiver datoer og klokkeslæt på, afhænger af dine indstillinger i Område. Du kan finde flere oplysninger under Ændring af grundlæggende indstillinger.

Angive datoer

I et datofelt kan du indtaste to, fire, seks eller otte cifre:

 • Hvis du kun indtaster to tal, fortolkes dette som dagen og måneden og året indsættes ud fra arbejdsdatoen.

 • Hvis du indtaster fire tal, fortolkes dette som dagen og måneden, og året indsættes ud fra arbejdsdatoen.

 • Hvis datoen falder inden for 01-01-1930 og 31-12-2029, kan du nøjes med to tal for året, ellers skal året angives med fire cifre.

Du kan også indtaste datoen som en ugedag efterfulgt af ugenummeret og evt. året (f.eks. betyder Man25 eller man25 mandag i uge 25).

I stedet for en bestemt dato kan du indtaste én af to koder.

Kode Resultat
d Dette er dags dato (computerens systemdato).
a Dette er den arbejdsdato, der er angivet i programmet. Hvis du vil ændre arbejdsdatoen, kan du se i Ændring af grundlæggende indstillinger. Det er en fordel at anvende en arbejdsdato, hvis du har mange transaktioner at udføre på en dato, der ikke er dags dato.

Angive klokkeslæt

Når du angiver klokkeslæt, kan du indsætte en vilkårlig separator mellem tidsenhederne, men det er ikke påkrævet. Det er ikke nødvendigt at skrive minutter, sekunder eller AM/PM.

I den følgende tabel kan du se, hvordan du kan indtaste klokkeslæt, og hvordan de fortolkes.

Post Fortolkning
5 05:00:00
5:30 05:30:00
0530 05:30:00
5:30:5 05:30:05
053005 05:30:05
5:30:5.50 05:30:05,5
053005050 05:30:05.05

Du skal skrive to tal for hver tidsenhed, hvis du ikke angiver en separator.

Angive dato/klokkeslæt

Når du angiver dato/klokkeslæt skal du angive et mellemrum mellem datoen og klokkeslættet.

I den følgende tabel kan du se, hvordan du kan skrive dato og klokkeslæt, og hvordan de fortolkes.

Post Fortolkning
131202 132455 13-12-02 13:24:55
1-12-02 10 01-12-02 10:00:00
1.12.02 5 01-12-02 05:00:00
1.12.02 01-12-02 00:00:00
11 12 11-løbende måned-løbende år 12:00:00
1112 12 11-12-aktuelt år 12:00:00
d eller dags dato dags dato 00:00:00
t tid dags dato aktuelt klokkeslæt
d 10:30 dags dato 10:30:00
d 3:3:3 dags dato 03:03:03
a eller arbejdsdato arbejdsdato 00:00:00
m eller mandag Mandag i den aktuelle uge 00:00:00
ti eller tirsdag Tirsdag i den aktuelle uge 00:00:00
on eller onsdag Onsdag i den aktuelle uge 00:00:00
to eller torsdag Torsdag i den aktuelle uge 00:00:00
f eller fredag Fredag i den aktuelle uge 00:00:00
l eller lørdag Lørdag i den aktuelle uge 00:00:00
s eller søndag Søndag i den aktuelle uge 00:00:00
ti 10:30 Tirsdag i den aktuelle uge 10:30:00
ti 3:3:3 Tirsdag i den aktuelle uge 03:03:03

Angivelse af varighed

Du angiver varighed ved at skrive et tal efterfulgt af en måleenhed.

Her er nogle eksempler.

Varighed Enhed**
2t 2 timer
6t 30 m 6 timer 30 min
6,5t 6 timer 30 min
90m 1 time 30 min
2d 6t 30m 2 dage 6 timer 30 min
2d 6t 30m 56s 600ms 2 dage 6 timer 30 min 56 sek 600 msek

Du kan også skrive et tal, der så automatisk konverteres til en varighed. Det tal, du skriver, konverteres i overensstemmelse med den standardmåleenhed, der er angivet i feltet Varighed.

Du kan se, hvilken måleenhed, der anvendes i feltet Varighed, ved at skrive et tal og se, hvilken måleenhed tallet konverteres til.

Tallet 5 konverteres til 5 timer, hvis måleenheden er timer.

Bruge datoformler

En datoformel er en kort, forkortet kombination af bogstaver og tal, der angiver, hvordan datoer skal beregnes. Du kan indtaste datoformler i forskellige datoberegningsfelter og i gentagelsesintervalfelter i gentagelseskladder.

Bemærk

I alle formlens datafelter indgår en dag automatisk til at dække i dag som den dag, hvor perioden starter. Tilsvarende, hvis du f.eks. indtaster 1U, så er perioden faktisk otte dage, fordi i dag er inkluderet. Du skal indtaste 6D eller 1U-1D for at angive en periode på syv dage (en rigtig uge), der medtager periodens startdato.

Her følger et par eksempler på brugen af datoformler:

 • Datoformlen i gentagelsesintervalfeltet i en gentagelseskladde afgør, hvor tit posten på kladdelinjen skal bogføres.

 • Datoformlen i feltet Respitperiode for et bestemt rykkerniveau afgør det tidsrum, der skal gå fra forfaldsdatoen (eller fra datoen for den forrige rykker), før der oprettes en rykker.

 • Datoformlen i feltet Forfaldsdatoformel afgør, hvordan forfaldsdatoen på rykkeren beregnes.

Datoformlen kan indeholde op til 20 tegn (både tal og bogstaver). Du kan bruge følgende bogstaver som forkortelser for tidsangivelser.

L Løbende
D Dag(e)
U Uge(r)
M Måned(er)
K Kvartal(er)
Å År

Datoformlen kan opbygges på tre måder.

Følgende eksempel viser aktuelle plus en tidsenhed.

LU Løbende uge
LM Løbende måned

Følgende eksempel viser et tal og en tidsenhed. Tallet må ikke være større end 9999.

10D 10 dage fra i dag
2U 2 uger fra i dag

Følgende eksempel viser en tidsenhed og et tal.

D10 Den næste 10. dage i en måned
UD4 Den næste 4. dag i en uge (torsdag)

Følgende eksempel viser, hvordan du kan kombinere de tre formler efter behov.

LM+10D Løbende måned plus 10 dage

Følgende eksempel viser, hvordan du kan bruge et minustegn til at angive en dato i fortiden.

-1Å 1 år siden fra i dag

Se også

Søgning i, filtrering og sortering af data
Arbejde med Dynamics NAV