Få vist lister på forskellige måder

I højre hjørne af en vilkårlig liste i projektet Business Central findes ikoner, som du kan bruge til at skifte visning på listen. En liste kan ses som en detaljeret oversigt, hvilket er standardvisningen. Men du kan også skifte til en feltvisning, der viser færre oplysninger om en bestemt post og stabler posterne som felter. Denne visning er nyttig, når du vil have et overblik over flere poster, og er især nyttig på mindre enheder, fordi den gør det nemmere at trykke på hver post.

Vareoversigt

På varelisten er det en fordel af have billeder, så du kan få et hurtigt overblik over, hvad du sælger, og når du skifter til feltvisning, får du et varekatalog, som du kan gennemse. Hvis et billede er defineret for den pågældende vare, har du en tredje mulighed foruden den detaljerede oversigt og felterne: visningen med store felter. Her vises store billeder for hver post.

Du kan indlæse et billede til en bestemt vare ved at gå til Vare-kortet og til højre vælge Billede og derefter vælge Indlæs. På samme måde kan du eksportere et billede til en fil eller slette billedet for varen.

Se også

Arbejde med Business Central
Registrere nye varer