Registrere nye varer

Varer er, blandt andre produkter, grundlaget for din virksomhed og de varer eller tjenester, som du handler med. Hver vare skal registreres som et varekort.

Varekort indeholder de oplysninger, der kræves for at købe, opbevare, sælge, levere og føre regnskab med varer.

Varekortet kan være af typen Lager eller Service for at angive, om varen er en fysisk enhed eller en arbejdstidsenhed. Bortset fra visse felter, der vedrører de fysiske aspekter af en vare, fungerer alle felter på et varekort på samme måde for lagervarer og tjenester. Du kan finde flere oplysninger om salg af en vare under Sælge produkter eller Fakturere salg.

En vare kan struktureres som en overordnet vare med underliggende underordnede varer på en stykliste. I Business Central kan en stykliste enten være en montagestykliste eller en produktionsstykliste, afhængigt af dens anvendelse. Du kan finde flere oplysninger under Arbejde med styklister.

Bemærk

Hvis der er en vareskabelon til forskellige varetyper, vises der et vindue, når du opretter et nyt varekort, hvorfra du kan vælge en passende skabelon. Hvis der kun er én vareskabelon, bruger nye varekort altid denne skabelon.

Hvis du køber den samme vare fra flere forskellige leverandører, kan du forbinde disse leverandører på varekortet. Leverandørerne vises derefter i vinduet Vare/leverandører, så du nemt kan vælge en anden leverandør.

Sådan oprettes et nyt varekort

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Varer, og vælg derefter det relaterede link.

 2. I vinduet Varer skal du vælge handlingen Ny.

  Hvis der kun er én vareskabelon, åbnes nye varekort med nogle felter, der er udfyldt med oplysninger fra denne skabelon.

 3. I vinduet Vælg en skabelon til en ny vare skal du vælge den skabelon, som du vil bruge til det nye varekort.

 4. Vælg knappen OK. Et nyt varekort åbnes med nogle felter udfyldt med oplysninger fra skabelonen.

 5. Fortsæt med at udfylde eller ændre felterne på varekortet efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Bemærk

I feltet Kostmetode skal du angive, hvordan varens kostpris beregnes på baggrund af antagelser om gennemstrømningen af fysiske varer i virksomheden. Fem kostmetoder er tilgængelige, afhængigt af varetypen. Du kan finde flere oplysninger i Designoplysninger: Kostmetoder.

Hvis du vælger Gennemsnit, beregnes en vares kostpris som den gennemsnitlige kostpris på hvert enkelt tidspunkt efter et køb. Lager værdiansættes ud fra den forudsætning, at alle lagerbeholdninger sælges samtidig. Med denne indstilling kan du vælge feltet Kostpris i vinduet Oversigt over beregning af gns. kostpris for at få vist en oversigt over transaktioner, som den gennemsnitlige kostpris beregnes ud fra.

I oversigtspanelet Pris og bogføring kan du se specialpriser eller rabatter, som du tildeler til varen, hvis bestemte kriterier opfyldes, f.eks. debitor, mindste ordrestørrelse eller slutdato. Hver række repræsenterer en specialpris- eller en linjerabat. Hver kolonne repræsenterer et kriterium, der skal anvendes for at garantere den specialpris, du angiver i feltet Enhedspris eller den linjerabat, som du angiver i feltet Linjerabatpct. Du kan finde flere oplysninger under Registrere salgspris, rabat og betalingsaftaler.

Varen er nu registreret, og varekortet er klar til at blive brugt i købs- og salgsdokumenter.

Hvis du vil bruge dette varekort som skabelon, når du opretter nye varekort, kan du gemme det som en skabelon. Du kan finde flere oplysninger i følgende afsnit.

Sådan gemmes varekortet som en skabelon

 1. I vinduet Varekort skal du vælge handlingen Gem som skabelon. Vinduet Vareskabelon åbnes med varekortet som skabelon.
 2. Udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
 3. Hvis du vil genbruge dimensioner i kladder, skal du vælge handlingen Dimensioner. Vinduet Skabeloner til dimensioner åbnes med alle dimensionsværdikoder, der er konfigureret for varen.
 4. Rediger eller angiv dimensionskoder, der skal gælde for nye debitorkort, oprettes ved hjælp af skabelonen.
 5. Når du har fuldført skabelonen for den nye vare, skal du vælge knappen OK.

Vareskabelonen føjes til listen over vareskabeloner, så du kan bruge den til at oprette nye varekort.

Sådan oprettes flere leverandører af en vare

Hvis du køber den samme vare fra flere forskellige leverandører, skal du angive oplysninger om hver vareleverandør, f.eks. priser, leveringstid og rabatter.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Varer, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Markér den relevante vare, og vælg derefter handlingen Rediger.
 3. Vælg handlingen Leverandører.
 4. Vælg feltet Kreditornr., og vælg derefter den kreditor, du vil konfigurere for varen.
 5. Det er valgfrit, om du vil udfylde de resterende felterne.
 6. Gentag trin 2 til 5 for hver leverandør, du ønsker at købe varen fra.

Leverandørerne vises nu i vinduet Vare/leverandører, som du åbner fra varekortet, så du nemt kan vælge en anden leverandør.

Se også

Oprette nummerserie
Lagerbeholdning
Køb
Salg
Arbejde med Business Central