Definere betalingsformer

Betalingsformer definere, hvordan en faktura skal betales. Der er ingen begrænsninger på, hvor mange betalingsformer du kan oprette. Eksempler på betalingsformer kan være BANK, KONTANT, CHECK eller KONTO. Betalingsformer er knyttet til kreditorer for at angive, hvordan en faktura fra en bestemt kreditor skal betales.

Sådan defineres betalingsformer

Flere typiske betalingsformer er allerede defineret i Business Central. Kan du definere nye betalingsformer i vinduet Betalingsformer, som du kan finde med søgefunktionen eller åbne fra feltet Betalingsform på et kreditor- eller debitorkort.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Betalingsformer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Udfyld felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Se også

Finans
Arbejde med Business Central