Overflytte lagerbeholdning mellem lokationer

Du kan overføre lagervarer mellem lokationer ved at oprette overflytningsordrer. Du kan også bruge vareomposteringskladden.

Med overflytningsordrer leverer du den udgående overflytning fra én placering og modtager den indgående overflytning på en anden. Dette giver dig mulighed for at administrere de involverede lageraktiviteter og giver større sikkerhed for, at lagerantallet opdateres korrekt.

Med omposteringskladden skal du blot udfylde felterne Lokationskode og Ny lokationskode. Når du bogfører kladden, justeres vareposterne på de pågældende lokationer. Med denne metode administreres lageraktiviteter ikke.

Bemærk

Hvis du har varer, der er registreret i lagerbeholdningen uden en lokationskode, f.eks. fra et tidspunkt, hvor du kun havde ét lagersted, kan du ikke overføre disse varer ved hjælp af overflytningsordrer. I stedet skal du bruge omposteringskladden til at ompostere varerne fra en tom lokationskode til en faktisk lokationskode. Du kan finde flere oplysninger under trin 3 i afsnittet "Sådan overflyttes varer i vareomposteringskladden".

Hvis du vil overflytte varer, skal lokationer og overflytningsruter oprettes. Der er flere oplysninger i Opsætte lokationer.

Såden overflyttes varer med en overflytningsordre

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Overflytningsordrer, og vælg derefter det relaterede link.

 2. I vinduet Overflytningsordre skal du udfylde felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

  Bemærk

  Hvis du har udfyldt felterne Transitkode, Speditørkode og Speditørservice i vinduet Overflytningsrutespec., udfyldes de tilsvarende felter på overflytningsordren automatisk, når du opretter overflytningsruten.

  Når du udfylder feltet Speditørservice beregnes modtagelsesdatoen på den lokation, der overflyttes til, ved at lægge speditørens transporttid til afsendelsesdatoen.

  Fortsæt med at levere varerne som lagermedarbejder på den lokation, der overflyttes fra.

 3. Vælg handlingen Bogfør, vælg indstillingen Lever, og vælg derefter knappen OK.

  Varerne er nu i transit mellem de angivne lokationer i overensstemmelse med den angivne overflytningsrute.

  Fortsæt ved at modtage varerne som lagermedarbejder på den lokation, der overflyttes fra.

 4. Vælg handlingen Bogfør, vælg indstillingen Modtag, og vælg derefter knappen OK.

Sådan overflyttes varer i vareomposteringskladden

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Vareomposteringskladder, og vælg derefter det relaterede link.

 2. I vinduet Vareomposteringskladder skal du udfylde felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

 3. I feltet Lokationskode skal du indtaste den lokation, hvor varerne opbevares i øjeblikket.

  Bemærk

  For at overflytte varer, der ikke har en lokationskode, skal du lade feltet Lokationskode stå tomt.

 4. I feltet Ny lokationskode skal du angive den lokation, som du vil overflytte varerne til.

 5. Vælg handlingen Bogfør.

Se også

Administrere lager
Opsætte lokationer
Arbejde med Business Central
Tilpasse din Business Central-oplevelse
Generelle forretningsfunktioner