Fakturere sager

I løbet af projektet kan der akkumuleres sagsomkostninger fra ressourceforbrug, materialer og sagsrelaterede indkøb. Efterhånden som status for sagen ændrer sig, bogføres disse transaktioner i sagskladden. Det er vigtigt, at alle omkostninger er registreret i sagskladden, før du fakturerer kunden.

Du kan fakturere hele sagen fra vinduet Sagsopgavelinjer eller kun fakturere de valgte fakturerbare linjer fra vinduet Planlægningslinjer. Faktureringen kan foretages, når sagen er afsluttet, eller med bestemte intervaller, efterhånden som status for sagen ændres, baseret på en faktureringsplan.

Bemærk

Hvis du vælger Fakturerbar i feltet Linjetype for sag på købsdokumenter for sagsrelaterede indkøb, oprettes der sagsplanlægningslinjer, som er klar til blive faktureret til kunden. Du kan finde flere oplysninger i Administrere projektforsyninger.

Sådan oprettes og bogføres en salgsfaktura for en sag

Du kan oprette en faktura for en sag eller for en eller flere sagsopgaver for en debitor, når det arbejde, der skal faktureres, er udført, eller når den fakturadato, som er angivet i et fakturaskema, nås.

Fra vinduet Sager kan du fakturere en kunde ved at markere sagen og derefter vælge handlingen Opret salgsfaktura for sag. Følgende procedure viser, hvordan du kan bruge en kørsel til at fakturere flere sager.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opret salgsfaktura for sag, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
 3. Du kan angive filtre, hvis du vil begrænse de sager, som kørslen skal behandle.
 4. Vælg OK for at starte oprette fakturaen.

Sådan opretter du flere salgsfakturaer fra sagsplanlægningslinjer

Du kan oprette en faktura ud fra en sagsplanlægningslinje, og på det tidspunkt angive antallet af varen, ressourcen eller finanskontoen, som du vil fakturere.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Sager, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Åbn en relevant sag.

 3. Vælg en sagsopgave, hvor feltet Sagsopgavetype indeholder Bogføring, og vælg derefter handlingen Sagsplanlægningslinjer.

 4. Angiv antallet af varen, ressourcen og finanskontotype, som du vil fakturere, i feltet Antal til overførsel til faktura i en sagsplanlægningslinje.

 5. Vælg handlingen Opret salgsfaktura.

 6. I vinduet Opret salgsfaktura skal du angive bogføringsdatoen, og om du vil oprette en ny faktura eller føje denne faktura til en eksisterende.

 7. Vælg knappen OK.

  Du kan se antallet på sagsplanlægningslinjen i feltet Antal overført til faktura.

 8. I vinduet Sagsplanlægningslinjer skal du vælge Salgsfakturaer/kreditnotaer.

  Vinduet Salgsfaktura åbnes og viser det antal, du har overført til fakturaen.

 9. Foretag yderligere ændringer, og vælg derefter handlingen Bogfør.

Bemærk

Ovenstående fremgangsmåde er ens for at oprette, gennemse og bogføre en sagsrelateret salgskreditnota.

Sådan beregnes og bogføres sagsafslutningsposter

Når du har fuldført alle aktiviteter for en sag, inklusive bogføring og fakturering af forbrug, skal du opdatere sagen for at få status Afsluttet. Derefter skal du tilbageføre alt igangværende arbejde, som er blevet bogført i finansregnskabet.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Sager, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg en åben sag, og vælg derefter handlingen Rediger.

 3. I feltet Status skal du vælge Fuldført.

 4. Følg hjælpetrinnene for at beregne og bogføre igangværende arbejde. Du kan også følge trin 5 og 6 for at gøre det manuelt.

 5. Vælg handlingen Beregn igangværende arbejde.

 6. I vinduet Beregn VIA for sag skal du udfylde felterne efter behov.

  Posterne for igangværende arbejde for sagen, som blev oprettet ved at udføre kørslen, vil nu være markeret i feltet Sagen er fuldført for at vise, at de er færdiggørelsesposter.

 7. Vælg handlingen Bogfør VIA - finansafstemning.

 8. I vinduet Bogfør VIA - finansafstemning skal du udfylde felterne efter behov.

  Sagens VIA-finansposter, som blev oprettet ved at udføre kørslen, vil nu være markeret i feltet Sagen er fuldført for at vise, at de er færdiggørelsesposter.

Se også

Administrere projekter
Finans
Køb
Salg
Arbejde med Business Central