Konfigurere ressourcer

For at kunne administrere ressourceaktiviteterne korrekt skal du oprette ressourcerne og de tilhørende omkostninger og priser. De sagsrelaterede pris-, rabat- og kostfaktorregler oprettes på jobkortet. Du kan angive omkostninger og priser for individuelle ressourcer, ressourcegrupper eller alle tilgængelige ressourcer i virksomheden.

Når der bruges eller sælges ressourcer i en sag, hentes de tilhørende priser og omkostninger fra de oplysninger, du har oprettet.

Du kan angive standardbeløbet pr. time, når ressourcen oprettes. Hvis du f.eks. bruger en bestemt maskine i fem timer i en sag, udregnes sagen ud fra beløbet pr. time.

Sådan defineres en ressource

Opret et kort for hver ressource, du vil bruge i projekter.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Ressourcer, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg handlingen Ny.
 3. Udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Sådan oprettes en ressourcegruppe

Du kan samle flere forskellige ressourcer i en ressourcegruppe. Ressourcegruppens kapaciteter og budgetter bliver akkumuleret fra de enkelte ressourcer i gruppen. Du kan også indtaste kapaciteter for ressourcegrupper, enten uafhængigt af de akkumulerede værdier eller som supplement til dem.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Ressourcer, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg handlingen Ny.
 3. Udfyld felterne efter behov.

Sådan angives kapaciteten for en ressource

For at beregne, hvor lang tid en ressource kan bruge på sager, skal der først ressourcenes kapacitet først angives som disponible tid pr. periode i arbejdskalenderen. Denne opsætning anvendes, når du udfylder sagsplanlægningslinjer, som indeholder ressourcen. Du kan finde flere oplysninger i Oprette sager.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Ressourcer, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Åbn det relevante ressourcekort, og vælg derefter handlingen Ressourcekapacitet.
 3. I vinduet Ressourcekapacitet feltet Vis efter skal du angive periodens længde, f.eks Dag, som vises i kolonnerne på oversigtspanelet Matrix for ressourcekapacitet.
 4. For hver ressource på en linje skal du for hver periode i kolonnerne angive det antal timer, hvor ressourcen er tilgængelig.
 5. Du kan også angive ressourcens ugentlige kapacitet med en startdato og en slutdato ved at vælge handlingen Angiv kapacitet.
 6. I vinduet Ressourcekap.indstillinger skal du udfylde felterne efter behov.
 7. Vælg handlingen Opdater kapacitet. Vinduet Ressourcekapacitet opdateres med den angivne kapacitet.
 8. Luk vinduet.

Sådan angives ressourcekostpriser

Udover de omkostninger, der er angivet på ressourcekortet, kan du oprette alternative omkostninger for hver ressource. Hvis en medarbejder f.eks. har en højere timesats for overarbejde, kan du i denne tabel oprette en ressourcekostpris for overtidsbetalingen. Den alternative kostpris, du angiver for ressourcen, tilsidesætter kostprisen på ressourcekortet, når du bruger ressourcen i ressourcekladden.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Ressourcer, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg ressource, som du vil angive en eller flere alternative omkostninger for, og vælg derefter handlingen Kostpriser.
 3. I vinduet Ressourcekostpriser skal du udfylde felterne på en linje efter behov.
 4. Gentag trin 3 for hver alternativ ressourcekostpris, du vil oprette.

Bemærk! Åbn vinduet Ressourcekostpriser og udfyld felterne for at angive ressourcekostpriser, der kan anvendes til alle ressourcer og ressourcegrupper.

Sådan angives ressourcepriser

Udover den pris, der er angivet på ressourcekortet, kan du oprette alternative priser for hver ressource. Alternative priser kan være betingede. De kan være betinget af, om ressourcen anvendes med et bestemt job eller en bestemt arbejdstype.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Ressourcer, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg ressource, som du vil angive en eller flere alternative priser for, og vælg derefter handlingen Priser.
 3. I vinduet Ressourcepriser skal du udfylde felterne på en linje efter behov.
 4. Gentag trin 3 for hver alternativ ressourcepris, du vil oprette.

Se også

Konfigurere projektstyring
Projektstyring
Finans
Køb
Salg
Arbejde med Business Central