Konfigurere timesedler

Timesedler i Business Central håndterer tidsregistrering i ugentlige intervaller på syv dage. Du kan bruge til at registrere den tid, der er brugt på sager, og du kan bruge dem til at registrere simpel ressourcetidsregistrering. Før du kan bruge timesedler, skal du angive, hvordan du vil have dem oprettet og konfigureret.

Når du har konfigureret, hvordan organisationen skal bruge timesedler, kan du angive, om og hvordan timesedler godkendes. Afhængigt af organisationens behov kan du angive:

 • En eller flere brugere som timeseddeladministrator og godkendere for alle timesedler.
 • En timeseddelgodkender for hver ressource.

Når du har oprettet timesedler, kan du oprette timesedler for ressourcer, tildele dem til planlægningslinjer og bogføre timeseddellinjer. Du kan finde flere oplysninger i Bruge timesedler.

Sådan angives generelle oplysninger for timesedler

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Ressourceopsætning, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
 3. For feltet Timeseddel efter sagsgodkendelse skal du vælge en af følgende indstillinger.
Indstilling Beskrivelse
Aldrig Brugeren i feltet Bruger-id for timeseddelgodkender på ressourcekortet godkender timesedlen.
Altid Brugeren i feltet Ansvarlig person på sagskortet godkender timesedlen.
Kun maskine Hvis maskintimesedlen er knyttet til en sag, godkendes timesedlen af brugeren i feltet Ansvarlig person på sagskortet. Hvis maskintimesedlen er knyttet til en ressource, godkendes timesedlen af brugeren i feltet Bruger-id for timeseddelgodkender på ressourcekortet.

Sådan tildeles en timeseddeladministrator

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Ressourceopsætning, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Tilføj en ny bruger, hvis brugerlisten ikke omfatter den person, som du ønsker, skal være timeseddeladministrator. Du kan finde flere oplysninger i Administrere brugere og rettigheder.
 3. Vælg en bruger, der skal være timeseddeladministrator, og marker derefter afkrydsningsfeltet Timeseddeladm..

Tip

Det anbefales, at du kun udpeger én bruger til timeseddeladministrator for en virksomhed. I følgende procedure opretter du en timeseddelejer og -godkender, hvor timeseddelgodkenderen tildeles for hver ressource.

Sådan tildeles en timeseddelejer og -godkender

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Ressourcer, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg den ressource, du vil konfigurere til at kunne bruge timesedler, og vælg derefter afkrydsningsfeltet Brug timeseddel.
 3. I feltet Bruger-id for timeseddelejer skal du angive id'et for ejeren af timesedlen. Ejeren kan angive tidsforbrug på en timeseddel og sende den til godkendelse. Når ressourcen er en person, er denne person generelt også ejeren.
 4. I feltet Bruger-id for timeseddelgodkender skal du angive id'et for godkenderen af timesedlen. Godkenderen kan godkende, afvise eller åbne en timeseddel igen.

Bemærk

Du kan ikke ændre id'et på godkenderen af timesedler, hvis der er timesedler, der endnu ikke er behandlet, og som har statussen Sendt eller Åben.

Se også

Konfigurere projektstyring
Projektstyring
Finans
Køb
Salg
Arbejde med Business Central