Bogføring af køb

I Prod.bogf.gruppe på et købsdokument kan du vælge mellem følgende bogføringsfunktioner:

  • Bogfør
  • Vis bogføring
  • Bogfør og udskriv
  • Testrapport
  • Massebogfør

Når du har udfyldt alle linjer og har indsat alle oplysninger i købsordren, kan du bogføre den, dvs. modtage og fakturere.

Når en købsordre bogføres, opdateres kreditorens konto, regnskabet og vareposterne.

For hver købsordre bliver der oprettet en købspost i tabellen Finanspost. Der oprettes også en post i kreditorkontoen i tabellen Kreditorpost, og der oprettes en finanspost i den relevante samlekonto. Desuden kan der eventuelt blive dannet en momspost og en finanspost med rabat. Om der bogføres en post med rabat, afhænger af oplysningerne i feltet Bogføring med rabat i vinduet Købsopsætning.

For hver købsordrelinje bliver der oprettet en varepost i tabellen Varepost (hvis købslinjerne indeholder varenumre) eller en finanspost i tabellen Finanspost (hvis der er indsat en finanskonto på købslinjerne). Købsordrer bliver desuden altid registreret i tabellerne Købsleverancehoved og Købsfakturahoved.

Inden du starter på selve bogføringen, kan du udskrive en kontrolrapport med alle oplysninger i købsordren og eventuelle fejl. Hvis du vil udskrive rapporten, skal du vælge Bogføring og derefter vælge Kontrollér rapport.

Vigtigt

Når du bogfører en ordre, har du mulighed for både at modtage og fakturere. Det kan gøres samtidigt eller hver for sig. Du kan også oprette en delkvittering og en delfaktura ved at udfylde felterne Modtag (antal) og Fakturer (antal) på de enkelte købsordrelinjer, før du bogfører. Bemærk, at du ikke kan oprette en faktura for noget, der ikke er modtaget. For at kunne fakturere er det altså nødvendigt, at du på forhånd har registreret en modtagelse, eller at du nu vælger at modtage og fakturere samtidigt.

Du kan enten bogføre eller bogføre og udskrive. Hvis du vælger at bogføre og udskrive, udskrives der en rapport, når ordren bogføres. Du kan også vælge funktionen Massebogfør, der giver mulighed for at bogføre flere ordrer samtidig.

Når bogføringen er gennemført, fjernes de bogførte købslinjer fra ordren. Der vises en meddelelse, når bogføringen er gennemført. Herefter kan du se de bogførte poster i forskellige vinduer, der indeholder bogførte poster, f.eks. Kreditorposter, Finansposter, Vareposter, Købsleverance og Bogf. købsfakturaer.

Se også

Køb
Bogføre dokumenter og kladder
Arbejde med Business Central