Refundere kunder

I denne artikel beskrives det, hvordan du kan oprette refusionsposteringer for en gruppe af debitorer. Hvis en kunde har en kreditsaldo, kan du refundere kunden beløbet svarende til saldoen.

Følgende tabel viser de forudsætninger, der skal være på plads, før du starter.

Forudsætning Beskrivelse
Angiv minimumbeløbet for refusion for den juridiske enhed. På siden Debitorparametre side i området Generelt i feltet Minimumsrefusion skal du angive det minimumbeløb, som kan refunderes i forbindelse med kunders overbetaling.
Valgfrit: Føj en kreditorkonto til hver kunde, der kan få refunderet beløb. Vælg kundens kreditorkonto på siden Kunder på oversigtspanelet Diverse detaljer i feltet Kreditorkonto.

Når du opretter refusionsposteringer, oprettes der en kreditorfaktura for beløbet svarende til kreditsaldoen. Refusionsprocessen fjerner kreditsaldoen for debitorkontoen, og der oprettes en forfalden saldo for kreditorkontoen, der er knyttet til kunden.

  1. I Debitor skal du køre processen Refusion.
  2. Udfør ét af følgende trin:

    • Hvis refusionen kun gælder bestemte kundekonti, skal du klikke på Vælg og angive kundekontiene i forespørgslen.
    • Hvis refusionen gælder alle kundekonti, skal du klikke på OK.

    Kreditbeløbene overføres til kundernes kreditorkonti og behandles som almindelige betalinger. Hvis en kunde ikke har en kreditorkonto, oprettes der automatisk en engangskreditorkonto for kunden.

  3. Til at få vist de refusionsposter, der er oprettet, kan du bruge siden Refusion.
  4. I Kreditor skal du oprette en betaling for kreditorfakturaer, der er oprettet af refusionsprocessen.