Konfigurere kredit og inkasso

I denne artikel beskrives det, hvordan du konfigurerer inkassatorfunktionen

Konfigurer definitioner af forældelsesperioder

Konfigurer en definition af forældelsesperioder. En definition af forældelsesperioder definerer de kolonner, der vises på listesiderne Aldersfordelte saldi, Rykkeraktiviteter og Rykkersager. Den definerer også de perioder, der vises på siden Rykkere. Hvis der er oprettet en kundepulje, bruges definitionen på forældelsesperioder derfra. Hvis der ikke er oprettet nogen kundepuljer, bruges den standarddefinition af forældelsesperiode, der er angivet på siden Debitorparametre. Hvis der ikke er angivet en standarddefinition af forældelsesperiode, bruges den første definition af forældelsesperiode på siden Definitioner af forældelsesperioder.

Oprette et aldersfordelt øjebliksbillede

Opret poster for aldersfordelt øjebliksbillede for alle kunder eller for kunderne i kundepuljen. Oplysningerne om aldersfordelt øjebliksbillede vises på listesiden Aldersfordelte saldi og på siden Rykkere. Du skal oprette et aldersfordelt øjebliksbillede, før du kan bruge listesiden. Listesiden indeholder kun oplysninger om kunder, der allerede er oprettet et aldersfordelt øjebliksbillede for.

Valgfri: Oprette kundepuljer

Du kan oprette kundepuljer, der repræsenterer grupper af kunder. Du kan bruge kundepuljer som filtre for de kundeoplysninger, der vises på Rykkere-listesiderne, på siden Rykkere eller ved oprettelse af aldersfordelte øjebliksbilleder.

Valgfri: Oprette et inkassatorteam

Hvis der er flere medarbejdere i virksomheder, der udfører rykkerarbejde, kan du oprette et inkassatorteam. Du kan vælge teamet på siden Debitorparametre. Hvis du ikke opretter et inkassatorteam, oprettes der automatisk et team, når du angiver inkassoagenter på siden Inkassoagent.

Oprette en rykkersagskategori

Hvis du vil bruge sager til at organisere rykkerarbejdet, kan du oprette en sagskategori med kategoritypen Rykkere. Denne konfiguration er kun nødvendig, hvis du vil bruge sagsfunktionen på siden Rykkere.

Opret kladdenavne (udligning, afskrivning og NSF)

Opret de kladdenavne, der anvendes, når posteringer behandles på siden Rykkere. Denne behandling omfatter afstemning af en postering, afskrivning af en postering eller behandling af en NSF-betaling, dvs. en betaling med ikke tilstrækkelige midler.

Beskrivelse Kladdetype
Bosted Debitorbetaling
Afskrivning Dagligt
NSF (Not sufficeint Funds - US) Debitorbetaling

Opret en årsagskode for afskrivningstransaktioner

Konfigurer den standardårsagskode, der skal bruges, når posteringer afskrives på siden Rykkere. Du kan ændre koden under afskrivningsprocessen.

Oprette en mappe til vedhæftede filer til e-mails, og oprette e-mail-skabeloner

Hvis du vil sende e-mails fra siden Rykkere, der har vedhæftede filer i Microsoft Excel, kan du oprette valgfri e-mailskabeloner til disse mails.

Angive debitorparametre for rykkere

Angiv debitorparametre, der vises under fanen Rykkere.

Valgfri: Oprette inkassoagenter

Hvis der er flere medarbejdere i virksomheder, der udfører rykkerarbejde, kan du oprette inkassoagenter. En inkassator er en arbejder, der er oprettet som bruger på siden Brugerrelationer. Du kan tildele kundepuljer (kundeforespørgsler) til inkassoagenter, for at de bedre kan organisere deres arbejde. Inkassatorerne føjes til teamet, der er valgt på siden Debitorparametre. Hvis der ikke er markeret et team på siden, oprettes der automatisk et nyt team med navnet Rykkere, og inkassatorerne føjes til dette team.

Opret en afskrivningskonto

Opret den afskrivningskonto, der bruges til afskrivningsposten i finansmodulet, når en transaktion afskrives. Denne konto gemmes i debitorposteringsprofilen.

Oprette NSF-oplysninger for bankkonti

Opdater bankkonti, så de har den rette kladde, når NSF-betalinger identificeres på siden Rykkere. Under fanen Valutastyring i feltet NSF-betalingskladde skal du vælge en betalingskladde.

Angive Outlook-indstillinger til brugere af siden Rykkere

Før arbejdere kan oprette aktiviteter eller sende e-mails vha. siden Rykkere, skal du bekræfte, at konfigurationsnøglen for Microsoft Outlook-synkronisering er valgt, og at Outlook-synkronisering er konfigureret for arbejderne.

Angive e-mail- og adresseindstillinger for rykkerkontaktpersoner hos kunden

Opret e-mailadresser for kundekontakter, hvis du vil sende e-mails til disse kontakter fra siden Rykkere. Rykkerkontakten bruges som standardkontaktperson i på siden Rykkere. Du kan angive en opgørelsesadresse til en kunde, hvis opgørelser skal sendes til en anden adresse end den primære adresse.

I oversigtspanelet Kredit og inkasso for en kunde skal du i feltet Kontaktperson ved rykker vælge den person i kundens virksomhed, der arbejder sammen med din inkassoagent. Denne person bruges som standardkontakt på siden Rykkere og e-mails sendes til ham eller hende.

Bemærk

Hvis en rykkerkontaktperson ikke er angivet for en kunde, bruges den primære kontaktperson for kunden. Hvis en primær kontakt ikke er angivet, sendes mails til den første adresse, der vises på siden Kontakter.

Angive e-mail-indstillinger for sælgere

Opret e-mailadresser for sælgere, hvis du vil sende e-mails til disse sælgere på siden Rykkere. Opret en e-mail-adresse til hver sælger i hver provisionssalgsgruppe. Den sælger, hvor afkrydsningsfeltet Kontakt er markeret, er den standardsælger, der får tilsendt e-mails.

Hvis der ikke er angivet en sælger, bruges kundens primære sælger. Hvis der ikke er angivet en primær sælger, sendes e-mails til den første sælger, der vises på siden.

Du kan finde flere oplysninger under følgende emner: