Arbejdsområde for bankstyring

Arbejdsområdet Bankstyring viser oplysninger, der er relateret til firmaets bankkonti. Arbejdsområdet indeholder en Oversigt-visning og siden Analyser. Oversigt-visningen indeholder oversigtsfelter, bankkontooplysninger, et saldodiagram og relaterede oplysninger. Analyser-siden bruger funktionerne i Microsoft Power BI til at vise grafik, der vedrører bankkontosaldi.

Oversigtsvisning

Resume

Felterne i afsnittet Oversigt giver et overblik over dine bankkonti og giver hurtig adgang til de sider, du oftest skal bruge. Bankafstemningsoplysningerne gælder kun for den avancerede bankkontoafstemningsfunktion. Der findes kun oplysninger for de bankkonti, hvor indstillingen Avanceret bankafstemning er sat til Ja på siden Bankkonto. Fra afsnittet Oversigt kan du importere elektroniske bankfiler for bankkonti på tværs af alle juridiske enheder.

Bankkonti

De enkelte bankkonti i den juridiske enhed er repræsenteret af et kort i afsnittet Bankkonti. Den aktuelle saldo er vist, og du kan finde frem til de posteringer, der udgør saldobeløbet i denne oversigt. Med beløbet i Mellemposteringer kan du også finde frem til de posteringer, der udgør oversigtsbeløbet. Mellemposteringer er de ventende posteringer, der er bogført ved hjælp af mellemposteringsfunktioner, men endnu ikke er afstemt. Beløbet i Afventende saldo er den aktuelle saldo minus de mellemposterede eller ventende transaktioner.

Kortet viser også, hvornår bankkontoen sidst blev afstemt. Disse oplysninger vises kun, hvis Avanceret bankafstemning er aktiveret for bankkontoen.

Restværdi

Saldo-diagrammet viser enten historiske saldooplysninger for den bankkonto, der er valgt i afsnittet Bankkonti, eller en oversigt over historiske saldooplysninger for alle bankkonti i den juridiske enhed. Disse oplysninger er tilgængelige for forskellige perioder: den aktuelle uge, den aktuelle måned, indeværende år, de sidste fem år og alle perioder (den fulde historik for bankkontoen).

Hvis du får vist Saldo-diagrammet for en enkelt bankkonto, vises historiske saldi i bankkontoens valuta. Hvis du får vist diagrammet for alle bankkonti i den juridisk enhed, vises historiske saldi i regnskabsvalutaen.

Oplysninger om, hvornår dataene sidst blev opdateret, vises øverst i diagrammet. Du kan opdatere dataene efter behov.

Fra afsnittet Relaterede oplysninger kan du åbne siden Finanskladde for at foretage bankoverførsler. Du kan også hurtigt åbne siderne Bankposteringer og Mellemposteringer.

Visningen Analyser

Siden Analyser giver vigtige oplysninger om bankkonti i det aktuelle firma. Siden indeholder følgende visualiseringer:

  • Den samlede banksaldo i systemvalutaen
  • Saldo pr. juridisk enhed
  • Dagens faktisk vs. budgetteret saldo i bankkontoens valuta
  • Saldo pr. bankkonto
  • Saldo pr. valuta

Du kan få vist bankanalyser på tværs af alle regnskaber fra arbejdsområdet Oversigt over kontanter - alle firmaer.