Adgangsrettigheder for en controller til et omkostningsobjekt

Arbejdsområdet Omkostningsstyring er et centralt punkt, hvor ledere kan få vist performance for deres omkostningsobjekter. I dette arbejdsområde kan ledere bruge omkostningsregnskabsdata, selvom de ikke er bogholdere. Ledere skal af sikkerhedsmæssige årsager kun have adgang til at se de omkostningsregnskabsdata, der er relateret til de specifikke omkostningsobjekter, som de er ansvarlige for.

Der er fire entydige roller i omkostningsregnskab.

Rollenavn Licens
Vedligehold regnskabschef for omkostning Aktivitet
Lagerbogholder Operations
Lagerregnskabsassistent Operations
Controller til omkostningsobjekt Teammedlemmer

Dette emne forklarer, hvordan du tildeler rollen Controller til omkostningsobjekt til en leder.

Når rollen Controller til omkostningsobjekt tildeles til en leder, kan lederen udføre følgende opgaver:

 • Få adgang til Omkostningsstyring-arbejdsområdet (i klienten).

  • Få detaljeadgang og adgang til at se de sider, der understøtter detaljeadgangsoplevelsen.
 • Få adgang til Omkostningsstyring-arbejdsområdet (i mobilprogrammet).

Bemærk

Rollen Controller til omkostningsobjekt styrer ikke, hvilke omkostningsobjekter brugeren har adgang til og kan få vist data for. Sikkerheden på rækkeniveau leveres via dimensionshierarkier og adgangslistehierarkiet.

Tildele adgangsrettigheder

Følgende eksempel viser, hvordan et dimensionshierarki kan se ud.

Detaljer om dimensionshierarki

Navn på dimensionshierarki Dimension Navn på dimensionshierarkitype Adgangslistehierarki
Organisation Bærere Klassifikationshierarki for dimension Ja

Du kan bruge oversigtspanelet Brugere i hierarkidesigneren til at indsætte et eller flere bruger-id'er på hver node.

Brugere Intervaller for dimensionsmedlemmer
Noder Bruger-id Fra dimensionsmedlem Til dimensionsmedlem
Organisation Benjamin, Claire
  Administration April
    Finans Alicia CC002 CC003
CC007 CC007
    Personale Arnie CC001 CC001
  Produktion David
    Emballage Ellen CC005 CC005
    Samling Chris CC006 CC006

Bemærk

Bogholdere skal tildeles til det øverste niveau i hierarkiet, så de kan se alle poster i omkostningsregnskabet.

Før adgangslistehierarkiet og de tilhørende sikkerhedsindstillinger kan anvendes, skal indstillingen Aktivér læseadgang for dimensionsmedlemmer for omkostningsobjekt være indstillet til Ja under fanen Generelt på siden Parametre for omkostningsregnskab (Omkostningsregnskab > Opsætning > Parametre).

Indstillingerne for adgangslistehierarkiet bruges til at styre, hvilke data der vises i følgende områder:

 • Arbejdsområdet Omkostningsstyring (i klienten):

  • Data på de sider, der bruges til detaljeadgang
 • Arbejdsområdet Omkostningsstyring (i mobilprogrammet):

  • Saldi i kort
 • Microsoft Power BI:

  • Data, der vises i Power BI visualiseringer
  • Data Power BI-visualiseringer, der er integreret i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations-klienten

Vigtigt

 • Før adgangslistehierarkiet kan påvirke dataene i Power BI, skal adgangslistehierarkiet og sikkerhed på rækkeniveau i Power BI kombineres. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere sikkerhed for indholdspakke til omkostningsregnskab.
 • I dette emne beskrives de forudsætninger, der skal være opfyldt, før du kan bruge arbejdsområdet Omkostningsstyring.

Se også