Overvåge politikregler

Du kan bruge overvågningspolitikker til at sikre, at udgiftsrapporter, kreditorfakturaer og indkøbsordrer overholder de politikregler, du opretter. Alle de regler, der er knyttet til en overvågningspolitik, køres i batchtilstand i henhold til en tidsplan, du angiver. Hver politikregel er en forekomst af en politikregeltype. Kun én politikregel ad gangen kan være aktiv for hver politikregeltype.

Forespørgsler og forespørgselstyper

Når du opretter en overvågningspolitikregel, skal du først vælge en politikregeltype. Politikregeltypen angiver den AOT-forespørgsel (Application Object Tree), der skal bruges som udgangspunkt for oprettelse af politikreglen. Den angiver også den forespørgselstype, der skal bruges til politikreglen. Forespørgslen definerer det kildedokument, som politikreglen evaluerer. Den angiver også de felter i kildedokumentet, der identificerer både den juridiske enhed og det felt, der identificerer den dato, der skal bruges ved valg af dokumenter til overvågning. Forespørgselstypen styrer standardfelterne på forespørgselssiden og på siden Regel for overvågning. Følgende tabel viser de forespørgselstyper, der er tilgængelige for overvågningspolitikregler.

Forespørgselstype Formål Flere oplysninger
Betinget Evaluer kildedokumentattributter i forhold til angivne værdier.
Aggregér Evaluer flere kildedokumenter eller kildedokumentlinjer i forhold til en politikregel ved aggregering af numeriske værdier.
Stikprøvekontrol Udvælg vilkårligt en angivet procentdel af kildedokumenterne, der skal evalueres for politikovertrædelser. Når du vælger denne indstilling, skal du anvende siden Regel for overvågning til at angive procentdelen af dokumenter, der skal vælges tilfældigt til overvågning.
Dupliker Evaluerer kildedokumenter for at afgøre, om de indeholder identiske poster i angivne felter. Når du vælger denne indstilling, skal du anvende siden Regel for overvågning til at angive det antal dage, du vil føje til starten af datointervallet for dokumentvalg, når dokumenter evalueres for identiske poster.
Listesøgning Evaluer kildedokumenter for bestemte enheder. Forespørgslens roddokument definerer det dokument, der overvåges. Forespørgslen skal være en listeforespørgsel, der indeholder en reference til tabellen dirpartytable. Denne indstilling kan kun bruges med følgende AOT-forespørgsler:
  • AuditPolicyExpenseList (Udgiftsrapport - overvågede medarbejdere)
  • AuditPolicyPurchList (Indkøbsordre - overvågede kreditorer)
  • AuditPolicyVendInvoiceList (Kreditorfaktura - overvågede kreditorer)
Når du vælger denne indstilling, skal du angive de overvågede enheder på siden Regel for overvågning.
Nøgleordssøgning Evaluer kildedokumenter for at afgøre, om de indeholder bestemte ord. Når du vælger denne indstilling, skal du angive de ord, der skal ledes efter, på siden Regel for overvågning. Siden Regel for overvågning indeholder indstillinger, så du kan angive de tabeller og felter, der skal evalueres for de ord, du har angivet.

Fælles parametre

Alle politikreglerne for en bestemt overvågningspolitik deler samme batchparametre og samme datointerval for dokumentvalg. Disse parametre angives for politikken på siden Flere indstillinger.

Se også

Overtrædelser af overvågningspolitik og sager Definere revisionspolitikker for kildedokumenter