Finans

Brug finansregnskabet til at definere og administrere finansposter for den juridiske enhed. Finansregnskabet er et register over debet- og kreditposter. Disse poster er klassificeret ved hjælp af konti, som er opført i en kontoplan.

Du kan fordele eller distribuere pengebeløb til en eller flere konti eller kombinationer af konto/dimension baseret på fordelingsregler. Der er to typer fordelinger: fast og variabel. Du kan også udligne posteringer mellem finanskonti og værdiregulere posteringer i udenlandsk valuta. Ved udgangen af regnskabsåret skal du generere ultimoposter og forberede alle konti til det næste regnskabsår. Du kan bruge konsolideringsfunktionen til at kombinere de økonomiske resultater for et antal juridiske enheder for datterselskaber på samme tid, i en konsolideret organisation. Datterselskaberne kan være i samme Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations-database eller i forskellige databaser.

Forretningsproces

Moms

Alle virksomheder inddriver og betaler skatter til forskellige skattemyndigheder. Reglerne og satserne varierer afhængigt af land/område, stat, region og by. Reglerne skal desuden opdateres regelmæssigt, når skattemyndighederne ændrer kravene. Momskoder indeholder grundlæggende oplysninger om, hvor meget du skal inddrive og betale til myndighederne. Når du konfigurerer momskoder, skal du definere de beløb eller procentsatser, der skal inddrives. Du skal også definerer de forskellige metoder, der bruges til at anvende disse beløb eller procentsatser på transaktionsbeløb. Emnerne i dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du kan konfigurere momskoder til de metoder og satser, skattemyndighederne kræver.

Yderligere ressourcer

Nyheder og under udvikling

Gå til Microsoft Dynamics 365 Roadmap for at se, hvilke nye funktioner der er blevet frigivet, og hvilke nye funktioner der er under udvikling.

Blogs

Du kan finde meninger, nyheder og andre oplysninger om Kreditorer og andre løsninger i Microsoft Dynamics 365-bloggen.

Der er mange opslag om Finans i Microsoft Dynamics AX-produktteambloggen. Selvom nogle af disse opslag er skrevet til den tidligere version af Finans, gælder de samme begreber stadig, og procedurerne i den aktuelle version ligner også.

Microsoft Dynamics Operations Partner Community-blog giver Microsoft Dynamics-partnere en samlet ressource, hvor de kan finde oplysninger om nye og populære tendenser i MBS Operations.

Opgaveguider

Yderligere hjælp er tilgængelig som opgavevejledninger i Finance and Operations. Du kan få adgang til opgaveguider ved at klikke på knapp​en Hjælp på en vilkårlig side.

Videoer

Se de Sådan-videoer, der er nu tilgængelige på Microsoft Dynamics 365 YouTube Channel.