Regnskabsrapport over resultatopgørelse

I denne artikel beskrives standardrapporten til resultatopgørelser. Her beskrives også de komponenter, der er knyttet til denne rapport.

Standardrapport over resultatopgørelse

Standardrapport Hvad den gør
Resultatopgørelse – standard Viser organisationens rentabilitet for den aktuelle periode og også for år til dato.

Komponenter

Regnskabsrapporten over resultatopgørelse bruger følgende komponenter.

Standardrapport Definition af række Kolonnedefinition
Resultatopgørelse – standard Oversigt over resultatopgørelse – standard Periodisk og ÅTD -standard.

Definition af række

Rækkedefinitionen, oversigt over resultatopgørelse – standard indeholder et afsnit for hver del af en traditionel resultatopgørelse. Dimensionen Hovedkontokategori bruges til at oprette denne rækkedefinition. Derfor kan alle oprette rapporten uden at skulle foretage ændringer.

Kolonnedefinition

Kolonnedefinitionerne indeholder forskellige typer kolonner, der giver forskellige niveauer af detaljer og økonomiske data.

  • Periodisk og ÅTD – standardkolonnetyper:
    • DESC – En beskrivelse af rækkedefinitionen
    • FD – Økonomiske data for den aktuelle periode
    • FD – Økonomiske data for år til dato

Se også

Økonomirapportering

Se økonomiske rapporter

Dynamics Financial Reporting-blog